مجموع : 0 تومان
محصولی انتخاب نشده است
خلال کن و خرد کن میوه و سبزیجات براکس مدل MB300 Slicer Burax Model MB 300 13 روز و 17 ساعت و 12 دقیقه مانده قیمت : 15,500,000 (تومان) قیمت حراجی : 15,200,000 (تومان) چرخ گوشت تسمه ای 32 الکتروکار EC-09 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-09 13 روز و 17 ساعت و 12 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی 32 الکتروکار EC-10 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-10 13 روز و 17 ساعت و 12 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت تسمه ای ایستاده الکتروکار EC-16 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-16 13 روز و 17 ساعت و 12 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی 12 الکتروکار EC-17 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-17 13 روز و 17 ساعت و 12 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی 22 رومیزی الکتروکار EC-18 Meat grinder belt 22 Elektrokar EC-18 13 روز و 17 ساعت و 12 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی 32 الکتروکار EC-19 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-19 13 روز و 17 ساعت و 12 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی مبله الکتروکار EC-12 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-12 13 روز و 17 ساعت و 12 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی 12 رومیزی الکتروکار EC-13 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-13 13 روز و 17 ساعت و 12 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت الکتروکار ایستاده تسمه ای EC-15 Meat grinder belt 32 Elektrokar BC-15 13 روز و 17 ساعت و 12 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) کالباس بر ایتالیایی بیکرز سایز 300 BECKERS MEAT SLICER 300 13 روز و 17 ساعت و 12 دقیقه مانده قیمت : 14,820,000 (تومان) قیمت حراجی : 14,120,000 (تومان) چرخ گوشت الکتروکار گلویی طوقه روده استیل مدل EC-10 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-10 13 روز و 17 ساعت و 12 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت الکتروکار 22 رومیزی مدل EC-18 Meat grinder belt 22 Elektrokar EC-18 13 روز و 17 ساعت و 12 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت طرح امگا ایتالیا الکتروکار مدل EC-75 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-75 13 روز و 17 ساعت و 12 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت چگا 32 تمام استیل مدل CT100 Meat grinder belt 32 Chega ct-100 13 روز و 17 ساعت و 12 دقیقه مانده قیمت : 25,300,000 (تومان) قیمت حراجی : 24,035,000 (تومان) چرخ گوشت چگا 32 ایستاده مدل CS100 Meat grinder belt 32 Chega CS-100 13 روز و 17 ساعت و 12 دقیقه مانده قیمت : 25,300,000 (تومان) قیمت حراجی : 24,035,000 (تومان) چرخ گوشت چگا 32 ایستاده استیل مدل CS-100 Meat grinder belt 32 Chega ct-100 13 روز و 17 ساعت و 12 دقیقه مانده قیمت : 32,000,000 (تومان) قیمت حراجی : 30,400,000 (تومان) چرخ گوشت 42 چگا مدل C130 Meat grinder belt 42 Chega C130 13 روز و 17 ساعت و 12 دقیقه مانده قیمت : 38,000,000 (تومان) قیمت حراجی : 36,100,000 (تومان) آبمیوه گیری هلال دهانه 5 یک و نیم اسب مدل G100 Hella1 G100 13 روز و 17 ساعت و 12 دقیقه مانده قیمت : 4,950,000 (تومان) قیمت حراجی : 4,500,000 (تومان) آبمیوه گیری هلال دهانه 6 دو اسب مدل G60 Hellal G60 13 روز و 17 ساعت و 12 دقیقه مانده قیمت : 6,050,000 (تومان) قیمت حراجی : 5,600,000 (تومان) آبمیوه گیری هلال دهانه 7 دو و نیم اسب مدل G75 Hellal G75 13 روز و 17 ساعت و 12 دقیقه مانده قیمت : 6,250,000 (تومان) قیمت حراجی : 5,800,000 (تومان) آبمیوه گیری هلال دهانه 8 دو و نیم اسب G80 Hellal G80 13 روز و 17 ساعت و 12 دقیقه مانده قیمت : 6,250,000 (تومان) قیمت حراجی : 5,800,000 (تومان) چرخ گوشت ایستاده 10 اسب الکتروکار مدل EC-05 Electrocar Floor Meat Grinder EC-05 13 روز و 17 ساعت و 12 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت صنعتی 10 اسب الکتروکار مدل EC-06 Electrocar Floor Meat Grinder EC-06 13 روز و 17 ساعت و 12 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت چگا تمام استیل مدل C100 Chega Floor Meat Grinder C100 13 روز و 17 ساعت و 12 دقیقه مانده قیمت : 32,000,000 (تومان) قیمت حراجی : 30,400,000 (تومان) چرخ گوشت چگا الکتریک پارس مدل C130 Chega Floor Meat Grinder C130 13 روز و 17 ساعت و 12 دقیقه مانده قیمت : 47,300,000 (تومان) قیمت حراجی : 44,935,000 (تومان) چرخ گوشت چگا 42 15 اسب مدل C130-42 Chega Floor Meat Grinder C130-42 15hp 13 روز و 17 ساعت و 12 دقیقه مانده قیمت : 58,000,000 (تومان) قیمت حراجی : 55,100,000 (تومان) چرخ گوشت 2 اسب الکتروکار مدل EC-12 Electrokar Industrial Meat Grinder EC-12 13 روز و 17 ساعت و 12 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت EC-16 الکتروکار با قطعات استیل Electrocar Floor Meat Grinder EC-16 13 روز و 17 ساعت و 12 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت 3 اسب بخار الکتروکار مدل EC-16 Electrokar Industrial Meat Grinder EC-16 3Hp 13 روز و 17 ساعت و 12 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) آسیاب قهوه فاما مدل CS Fama Combo Coffee Grinder and Grater CS 13 روز و 17 ساعت و 12 دقیقه مانده قیمت : 14,800,000 (تومان) قیمت حراجی : 14,200,000 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی الکتروکار مدل EC-08 Electrokar Industrial Meat Grinder EC-08 13 روز و 17 ساعت و 12 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت نیمه صنعتی الکتروکار مدل EC-76: Electrocar Industrial Meat Grinder EC-76 13 روز و 17 ساعت و 12 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت الکتروکار 12 مدل EC-13 Electrokar Table-Top Grinder EC-13 13 روز و 17 ساعت و 12 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) دستگاه آسیاب بست 1.5 کیلویی Best Industrial Table Top Mill 1.5 kg 13 روز و 17 ساعت و 12 دقیقه مانده قیمت : 5,005,000 (تومان) قیمت حراجی : 4,550,000 (تومان) آسیاب صنعتی 2.5 کیلویی بست مدل 2500A Best Industrial Table Top Mill 2500A 2.5 kg 13 روز و 17 ساعت و 12 دقیقه مانده قیمت : 5,720,000 (تومان) قیمت حراجی : 5,200,000 (تومان) آسیاب گهواره ای بست مدل 3500A Best Industrial Table Top Mill 3500A 3.5 kg 13 روز و 17 ساعت و 12 دقیقه مانده قیمت : 6,710,000 (تومان) قیمت حراجی : 6,100,000 (تومان) خمیر پهن کن برقی فیمار مدل FIM-42 Fimar Pizza Roller Machine FIM-42 13 روز و 17 ساعت و 12 دقیقه مانده قیمت : 26,100,000 (تومان) قیمت حراجی : 25,300,000 (تومان) آسیاب الاکلنگی بازار طلایی مدل 1 کیلویی Lion Steel Automatic Mill 1kg 13 روز و 17 ساعت و 12 دقیقه مانده قیمت : 4,000,000 (تومان) قیمت حراجی : 3,500,000 (تومان) دستگاه شربت سرد کن کوفریمل 3 مخزن مدل S3 Cofrimell Frozen Drink Machine S3 13 روز و 17 ساعت و 12 دقیقه مانده قیمت : 20,400,000 (تومان) قیمت حراجی : 19,500,000 (تومان)

تبیلیغات

Fimar Pizza Roller Machine FIM-42

10 / 10
از 1 کاربر

خمیر پهن کن برقی فیمار مدل FIM-42

مشخصات کلی

محصولات >> تجهیزات صنعتی >> خمیر پهن کن >>
کد کالا : 13400
قیمت : 26,100,000 (تومان)قیمت حراجی : 25,300,000 (تومان)

خمیر پهن کن برقی فیمار مدل FIM-42 یکی از کاربردی‌ترین ابزارهای صنایع غذایی است که توسط شرکت معتبر فیمار ساخته و پرداخته شده است. این محصول یک خمیر پهن کن ایتالیایی بوده وکمپانی فیمار در این کشور اروپایی قرار دارد. به آن خمیر صاف کن هم می‌گویند. اکثر متقاضیان خرید خمیر پهن کن فیمار را شیرینی‌پزی‌ها، پیتزافروشی‌ها، فانتزی‌فروشی‌ها و حتی نانوایی‌ها تشکیل می‌دهند. چرا که ایمنی و بهداشت برای این مراکز بسیار حائز اهمیت بوده و از محصولاتی که این دو شاخصه در ساخت آن‌ها رعایت شده باشد استفاده می‌کنند. از منظر ایمنی می‌شود به محفظه غلطک دستگاه خمیر پهن کن فیمار اشاره کرد که شیشه‌ای بوده و در حالی که اجازه مشاهده فرایند صاف شدن خمیر را می‌دهد، مانع تماس مستقیم دست با وردنه می‌شود. هچنین یک میکرو سوئیچ ایمنی که فقط در صورت بسته بودن درب، اجازه حرکت وردنه را می‌دهد بر روی درب این محفظه تعبیه شده تا ایمنی خمیر پهن کن رومیزی فیمار دوچندان شود. به‌لحاظ بهداشتی نیز بخشی از قیمت خمیر پهن کن فیمار به استفاده از آلیاژ استیل ضدزنگ AISI 304 در کل ساختار بدنه آن شده است. ضمن آنکه غلطک این خمیر پهن کن استیل از نوع رزینی بوده و برای مواد غذایی ایمن است.

خمیر پهن کن برقی فیمار مدل FIM-42 دو کلید به رنگ‌های سفید و سیاه بر روی بدنه خود دارد که جهت روشن و خاموش کردن آن، در قسمت بالایی بدنه نصب شده‌اند تا احتمال ریختن آب یا مواد غذایی بر روی آن‌‌ها کم باشد. از این مدل خمیر پهن کن ایتالیایی بیشتر برای صاف کردن خمیرهای انواع پیتزا، نان و... استفاده می‌شود. این تنوع، در ضخامت خمیرها نیز وجود داشته و با خرید خمیر پهن کن فیمار می‌توان خمیرهایی با ضخامت 0.3 میلی‌متر تا حداکثر 5.5 میلی‌متر درست کرد؛ چرا که مجهز به اهرم تنظیم فاصله غلطک است. طول غلطک خمیر صاف کن فیمار 42 سانتی‌متر است. این در حالی است که ابعاد دستگاه 56×41×44.5 سانتی‌متر بوده و با وزن 45 کیلوگرمی خود، استانداردهای یک خمیر پهن کن رومیزی را دارد. چهار عدد پایه گرد و ثابت نیز در زیر بدنه دستگاه خمیر پهن کن فیمار تعبیه شده تا آن را بر روی هر میزی محکم نگه دارند. قدرت این نمونه از خمیر پهن کن استیل 0.5 اسب بخار بوده و 0.37 کیلوات، توان مصرف می‌کند. پس از خرید اینترنتی آن نیز نگران راه‌اندازی و تغذیه‌اش نباشید، زیرا با برق 230 ولت تکفاز کار می‌کند که همه جا در دسترس است. جهت اطلاع از آخرین قیمت خمیر پهن کن فیمار هم، می‌توانید از طریق راه‌های ارتباطی درج شده در همین سایت با مشاوران مجرب فروشگاه اسلایسر ارتباط برقرار کنید.

مزایا

-دارای غلطک 42 سانتی‌متری رزینی

-تمام استیل

-برخوردار از محافظ شیشه‌ای غلطک

-مجهز به میکرو سوئیچ ایمنی درب محافظ

-بهره‌مند از اهرم تنظیم کننده ضخامت خمیر

محصولات مشاهده شده

محصولات مرتبط

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()