مجموع : 0 تومان
محصولی انتخاب نشده است
خلال کن و خرد کن میوه و سبزیجات براکس مدل MB300 Slicer Burax Model MB 300 23 روز و 21 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 14,300,000 (تومان) قیمت حراجی : 14,000,000 (تومان) چرخ گوشت تسمه ای 32 الکتروکار EC-09 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-09 23 روز و 21 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 16,900,000 (تومان) قیمت حراجی : 16,000,000 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی 32 الکتروکار EC-10 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-10 23 روز و 21 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 16,700,000 (تومان) قیمت حراجی : 15,800,000 (تومان) چرخ گوشت تسمه ای ایستاده الکتروکار EC-16 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-16 23 روز و 21 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 12,500,000 (تومان) قیمت حراجی : 12,000,000 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی 12 الکتروکار EC-17 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-17 23 روز و 21 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 12,200,000 (تومان) قیمت حراجی : 11,700,000 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی 22 رومیزی الکتروکار EC-18 Meat grinder belt 22 Elektrokar EC-18 23 روز و 21 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 16,900,000 (تومان) قیمت حراجی : 16,000,000 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی 32 الکتروکار EC-19 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-19 23 روز و 21 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 23,900,000 (تومان) قیمت حراجی : 23,000,000 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی مبله الکتروکار EC-12 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-12 23 روز و 21 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 18,900,000 (تومان) قیمت حراجی : 18,000,000 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی 12 رومیزی الکتروکار EC-13 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-13 23 روز و 21 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 11,000,000 (تومان) قیمت حراجی : 10,500,000 (تومان) چرخ گوشت الکتروکار ایستاده تسمه ای EC-15 Meat grinder belt 32 Elektrokar BC-15 23 روز و 21 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 12,500,000 (تومان) قیمت حراجی : 12,000,000 (تومان) کالباس بر ایتالیایی بیکرز سایز 300 BECKERS MEAT SLICER 300 23 روز و 21 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 13,700,000 (تومان) قیمت حراجی : 13,000,000 (تومان) چرخ گوشت الکتروکار گلویی طوقه روده استیل مدل EC-10 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-10 23 روز و 21 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 19,900,000 (تومان) قیمت حراجی : 19,000,000 (تومان) چرخ گوشت الکترو کار 12 گیربکسی مدل EC-17 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-17 23 روز و 21 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 12,200,000 (تومان) قیمت حراجی : 11,700,000 (تومان) چرخ گوشت الکتروکار 22 رومیزی مدل EC-18 Meat grinder belt 22 Elektrokar EC-18 23 روز و 21 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 16,900,000 (تومان) قیمت حراجی : 16,000,000 (تومان) چرخ گوشت طرح امگا ایتالیا الکتروکار مدل EC-75 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-75 23 روز و 21 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 25,900,000 (تومان) قیمت حراجی : 25,000,000 (تومان) چرخ گوشت چگا 32 تمام استیل مدل CT100 Meat grinder belt 32 Chega ct-100 23 روز و 21 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 25,300,000 (تومان) قیمت حراجی : 24,035,000 (تومان) چرخ گوشت چگا 32 ایستاده مدل CS100 Meat grinder belt 32 Chega CS-100 23 روز و 21 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 25,300,000 (تومان) قیمت حراجی : 24,035,000 (تومان) چرخ گوشت چگا 32 ایستاده استیل مدل CS-100 Meat grinder belt 32 Chega ct-100 23 روز و 21 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 32,000,000 (تومان) قیمت حراجی : 30,400,000 (تومان) چرخ گوشت 42 چگا مدل C130 Meat grinder belt 42 Chega C130 23 روز و 21 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 38,000,000 (تومان) قیمت حراجی : 36,100,000 (تومان) آبمیوه گیری هلال دهانه 5 یک اسب مدل G50 Hellal G50 23 روز و 21 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 3,800,000 (تومان) قیمت حراجی : 3,350,000 (تومان) آبمیوه گیری هلال دهانه 5 یک و نیم اسب مدل G100 Hella1 G100 23 روز و 21 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 4,300,000 (تومان) قیمت حراجی : 3,850,000 (تومان) آبمیوه گیری هلال دهانه 6 دو اسب مدل G60 Hellal G60 23 روز و 21 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 5,400,000 (تومان) قیمت حراجی : 4,950,000 (تومان) آبمیوه گیری هلال دهانه 7 دو و نیم اسب مدل G75 Hellal G75 23 روز و 21 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 5,700,000 (تومان) قیمت حراجی : 5,250,000 (تومان) آبمیوه گیری هلال دهانه 8 دو و نیم اسب G80 Hellal G80 23 روز و 21 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 5,700,000 (تومان) قیمت حراجی : 5,250,000 (تومان) چرخ گوشت ایستاده 10 اسب الکتروکار مدل EC-05 Electrocar Floor Meat Grinder EC-05 23 روز و 21 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 40,400,000 (تومان) قیمت حراجی : 39,500,000 (تومان) چرخ گوشت صنعتی 10 اسب الکتروکار مدل EC-06 Electrocar Floor Meat Grinder EC-06 23 روز و 21 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 20,400,000 (تومان) قیمت حراجی : 19,500,000 (تومان) چرخ گوشت چگا تمام استیل مدل C100 Chega Floor Meat Grinder C100 23 روز و 21 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 32,000,000 (تومان) قیمت حراجی : 30,400,000 (تومان) چرخ گوشت چگا الکتریک پارس مدل C130 Chega Floor Meat Grinder C130 23 روز و 21 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 47,300,000 (تومان) قیمت حراجی : 44,935,000 (تومان) چرخ گوشت چگا 42 15 اسب مدل C130-42 Chega Floor Meat Grinder C130-42 15hp 23 روز و 21 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 58,000,000 (تومان) قیمت حراجی : 55,100,000 (تومان) چرخ گوشت 2 اسب الکتروکار مدل EC-12 Electrokar Industrial Meat Grinder EC-12 23 روز و 21 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 22,200,000 (تومان) قیمت حراجی : 21,300,000 (تومان) چرخ گوشت EC-16 الکتروکار با قطعات استیل Electrocar Floor Meat Grinder EC-16 23 روز و 21 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 16,200,000 (تومان) قیمت حراجی : 15,300,000 (تومان) چرخ گوشت 3 اسب بخار الکتروکار مدل EC-16 Electrokar Industrial Meat Grinder EC-16 3Hp 23 روز و 21 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 12,500,000 (تومان) قیمت حراجی : 12,000,000 (تومان) آسیاب قهوه فاما مدل CS Fama Combo Coffee Grinder and Grater CS 23 روز و 21 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 16,000,000 (تومان) قیمت حراجی : 15,400,000 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی الکتروکار مدل EC-08 Electrokar Industrial Meat Grinder EC-08 23 روز و 21 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 20,400,000 (تومان) قیمت حراجی : 19,500,000 (تومان) چرخ گوشت نیمه صنعتی الکتروکار مدل EC-76: Electrocar Industrial Meat Grinder EC-76 23 روز و 21 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 18,400,000 (تومان) قیمت حراجی : 17,500,000 (تومان) چرخ گوشت الکتروکار 12 مدل EC-13 Electrokar Table-Top Grinder EC-13 23 روز و 21 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 9,700,000 (تومان) قیمت حراجی : 9,200,000 (تومان) دستگاه آسیاب بست 1.5 کیلویی Best Industrial Table Top Mill 1.5 kg 23 روز و 21 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 5,005,000 (تومان) قیمت حراجی : 4,550,000 (تومان) آسیاب صنعتی 2.5 کیلویی بست مدل 2500A Best Industrial Table Top Mill 2500A 2.5 kg 23 روز و 21 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 5,720,000 (تومان) قیمت حراجی : 5,200,000 (تومان) آسیاب گهواره ای بست مدل 3500A Best Industrial Table Top Mill 3500A 3.5 kg 23 روز و 21 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 6,710,000 (تومان) قیمت حراجی : 6,100,000 (تومان) آب پرتقال گیری جان جان مونتاژ ایران CanCan Industrial Juicer Machine 23 روز و 21 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 25,900,000 (تومان) قیمت حراجی : 25,000,000 (تومان) آب پرتقال گیری جان جان مونتاژ ترکیه CanCan Industrial Juicer Machine 23 روز و 21 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 39,800,000 (تومان) قیمت حراجی : 38,900,000 (تومان) دستگاه برش استخوان الکتروکار مدل HLS-1650A Electrocar Bone Saw HLS-1650A 23 روز و 21 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 12,750,000 (تومان) قیمت حراجی : 12,200,000 (تومان) دستگاه برش استخوان الکتروکار تیغه 185 Electrocar Table Top Bone Saw 185 23 روز و 21 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 23,700,000 (تومان) قیمت حراجی : 23,000,000 (تومان) دستگاه پوست گیر آناناس جان جان Can Can pineapple peeler 23 روز و 21 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 8,000,000 (تومان) قیمت حراجی : 7,500,000 (تومان)

تبیلیغات

قیمت کالباس بر

8 / 10
از 12 کاربر

قیمت کالباس بر در تراز ایران با ضمانت نامه ی بهترین قیمت ثبت شده است ، قیمت کالباسبر در تمامی مدل ها کاملا به روز بوده و قابل انتخاب توسط مشتری است ، قیمت اسلایسر به پایین ترین قیمت درج شده و خرید کالباس بر همراه با گارانتی 7 روز تعویض است .

لیست قیمت کالباس بر شرح زیر می باشد .


 مدل دستگاه برش قیمت
قیمت کالباس بر محک 53000000 ريال
قیمت کالباس بر ایرانی محک ( ترازو دار ) 55000000 ريال
قیمت کالباس بر پارس برش 46900000 ريال
قیمت کالباس بر براکس سایز 275 0 ريال
قیمت اسلایسر براکس سایز 300 13500000 ريال
قیمت کالباس بر براکس سایز 275A 0 ريال
قیمت کالباس بر براکس سایز 300A 0 ريال
قیمت کالباسبر BURAX سایز 300F 0 ريال
قیمت کالباس بر اتوماتیک براکس 320 480000000 ريال
قیمت کالباسبر اتوماتیک BURAX سایز 350 600000000 ريال
قیمت کالباس بر ایتالیایی آر جی وی سایز 275 0 ريال
قیمت کالباس بر ایتالیایی rgv سایز 300 98000000 ريال
قیمت کالباس بر بیکرز ایتالیایی سایز 300 159000000 ريال
قیمت کالباس بر امگا سایز 300 439000000 ريال
قیمت کالباس بر ایتالیایی امگا سایز 350 529000000 ريال
قیمت کالباس بر اتوماتیک شمارشگر تایمر دار مدل GB5 سایز 350 1305000000 ريال
قیمت کالباس بر اتوماتیک omega سایز BF300 192000000 ريال

تراز ایران تخصصی ترین مرکز فروش کالباس بر و انجام تعمیرات اسلایسر می باشد قبل از خرید کالباس بر در زمینه ی نوع فعالیت و نوع مصرف دستگاه اسلایسر با مشاورین ما تماس حاصل نمایید تا بهترین انتخاب نتیجه ی خرید شما باشد .

ارسال نظر

طراحی سایت : تشکر
11 1
سلام سایتون واقعا خوبه فقط یه سوال قیمت های به روز ؟ آیا؟
مدیریت : پاسخ
11 5
سلام بله تمامی قیمت های محصولات کالباس بر کاملا به روز می باشد .
محمد صنوبری شبس ... : سلام من یک کالباس بر متوسط دارم برای فرو ...
48 4
برای فروش
مدیریت : پاسخ
10 1
سلام وقت به خیر متاسفانه برند کالباس بر که برای فروش گذاشته اید در گروه محصولات شرکت نمی باشد .
مجتبی افرا : قیمت کالباس بر
14 4
سلام من ی کالباس بر ایتالیایی la felsinea دارم برای فروش. قیمت لطفا؟
مدیریت : پاسخ
5 1
سلام وقت بخیر ، متاسفانه کالباس بر شما در گروه محصولات تراز ایران قرار ندارد و تعویض و خرید کالباس بر امکان پذیر نیست .
مصطفی فانی : معرفی و قیمت کالباس‌بر
1 1
سلام ، خواستم یه کالباس‌بر خوب و متوسط بهم معرفی کنید ، تنوع محصولات شما زیاده ، لطفن راهنمایی کنید ، خیلی زیاد قرار نیست کار کنه خیلی کم‌هم قرار نیست کار کنه
مدیریت : پاسخ
4 1
سلام وقت بخیر کالباس بر محک و کالباس بر پارس برش برای استفاده ی متوسط در سوپر پروتئینی های کوچک توصیه می گردد و دارای کیفیت بالا در برش و عمر طولانی دستگاه می باشد ، خرید کالباس بر محک و پارس برش برای سوپر مارکت نیز توصیه می گردد .
مصطفی‌فانی : خرید کالباس‌بر
2 0
سلام من مجدد مزاحم شدم ، براکس 300A موجود دارین ؟ برای پروتیینی مناسب هستش؟ ارسال هم دارین یا باید حضوری برای تست‌ش بیایم دفتر یا فروشگاه اون ؟
مدیریت : پاسخ
0 0
سلام بله موجود هست خرید به دو صورت اینترنتی و حضوری امکان پذیر می باشد.
علی : ثشکر
1 1
ممنون از شما بخاطر سایت خوبتون
مدیریت : پاسخ
1 2
نظر لطف شماست
وحید : کالباسبر
4 0
سلام کالباس بر براکس ۲۵۰ نو و دست دوم چه قیمتی هست الان ؟ با تشکر
مدیریت : پاسخ
6 2
سلام روز به خیر برای اطلاع از قیمت کالباس بر نو و کالباسبر دست دوم می تواند با شماره تلفن شرکت 0216123 تماس بگیرید.
پخش سوسیس و کال ... : سلام،یک دستگاه اتوماتیک دست دوم برای پرو ...
4 1
نظر شما چیست ؟
مدیریت : پاسخ
3 2
سلام روز به خیر برای اطلاع از قیمت کالباس بر اتوماتیک و کالباس بر دستی و مدل کالباس بر های دست دوم موجود می توانید با شماره تلفن 0216123 تماس بگیرید.
محمدرضا : فروش
4 1
سلام و خسته نباشید.بنده یه کالباسبر مارک محک تیغه ۲۷.۵ دارم که یکسال باهاش کار کردم.میشه راهنمایی کنید و قیمتی که الان خودتون میخرید یا بیرون میتونم بفروشم رو بفرمایید.با تشکر از شما
مدیریت : پاسخ
4 0
سلام روز به خیر - برای تعیین قیمت خرید کالباسبر و فروش کالباسبر درست دوم حتما لازم است دستگاه از نزدیک بررسی شود .
Mh : قيمت كالباسبر
1 0
سلام وقت بخير كالباسبر مارك اُماس داريد!؟
مدیریت : پاسخ
2 3
سلام روز به خیر کالباس بر اماس کالای وارداتی است برای چک کردن موجودی کاباس بر اماس می توانید با شماره 0216123 تماس بگیرید.
دهقان : خریدار دستکاه کالباس بر اتماتیک
2 1
نظر شما چیست ؟
مدیریت : پاسخ
2 0
سلام برای خرید کالباسبر اتوماتیک و اطلاع از قیمت و مدل ها می توانید با تلفن 0216123 بخش فروش کالباسبر تماس بگیرید.
باختری : خریدارم
2 1
به تعداد هشتاد دانه چرخ گوشت ۳۲ تسمه میخواستم
مدیریت : پاسخ
1 2
سلام روز به خیر - برای شروع روند خرید چرخ گوشت 32 می توانید با شماره های موجود در سایت تماس و پیش فاکتور همراه با اعتبار دریافت نمایید.
مسعود : معرفي
2 0
سلام روز بخير من دستگاه كالباس بر تمام اتمات مي خوام كدوم مدل خوبه برأي توليد ساندويچ سرد ممنون
مدیریت : پاسخ
2 2
سلام روز به خیر تمامی کالباس بر های اتوماتیک پاسخگو تولید ساندویچ سرد هستند پیشنهاد ما به شما انتخاب کالباسبر اتوماتیک گیربکسی است.
الهام : کالباس بر مارک جرمی
1 2
قیمتش چنده
مدیریت : پاسخ
2 1
سلام روز به خیر متاسفانه از قیمت کالباسبر جرمی اطلاعی نداریم.
نعمت : خریدکالباس بر
2 0
یه کالباس بر برا سوپر مارکت میخوام.کدوم مورد رو به من پیشنهاد میکنید؟
مدیریت : پاسخ
1 0
سلام ، برای خرید کالباسبر با شماره ی چهار رقمی شرکت 6123-021 تماس حاصل فرمایید .
سیامک قلی پور : کالباس بر اتوماتیک دست دوم برای سوپر پرو ...
4 1
با سلا م و عرض خسته نباشید می خواستم قیمت کالباس بر اتوماتیک دست دوم تمیز رو برا خرید بدونم ممنون
مدیریت : پاسخ
0 0
سلام وقت بخیر لطفا بر ای خرید با شماره ی چهار رقمی 6123-021 تماس حاصل فرمایید .
حجت رهیده : کالباس بر
1 0
سلام وقت بخیر . کالباس بر اتومات بوستون 300 چه قیمته
مدیریت : پاسخ
0 1
سلام ، وقت بخیر برای دریافت قیمت با شماره ی چهار رقمی شرکت 6123-021 تماس حاصل فرمایید .
صبوری : سلام یک کالباس بر متوسط برای مغازه نیازم ...
3 1
نظر شما چیست ؟
مدیریت : پاسخ
2 0
سلام وقت بخیر ، لطفا برای مشاوره و خرید کالباسبر با شماره ی چهار رقمی شرکت 0216123 تماس حاصل فرمایید .
مهدی : خرید کالباس بر اتومات
0 0
سلام.کالباس اتومات شمارشگر فروشگاهی میخاستم چجوری تهیه کنم
مدیریت : پاسخ
0 0
سلام وقت بخیر برای خرید کالباس بر اتومات با شماره ی چهر رقمی 0216123 شرکت تماس حاصل فرمایید .
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()