مجموع : 0 تومان
محصولی انتخاب نشده است
خلال کن و خرد کن میوه و سبزیجات براکس مدل MB300 Slicer Burax Model MB 300 23 روز و 22 ساعت و 36 دقیقه مانده قیمت : 14,300,000 (تومان) قیمت حراجی : 14,000,000 (تومان) چرخ گوشت تسمه ای 32 الکتروکار EC-09 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-09 23 روز و 22 ساعت و 36 دقیقه مانده قیمت : 16,900,000 (تومان) قیمت حراجی : 16,000,000 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی 32 الکتروکار EC-10 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-10 23 روز و 22 ساعت و 36 دقیقه مانده قیمت : 16,700,000 (تومان) قیمت حراجی : 15,800,000 (تومان) چرخ گوشت تسمه ای ایستاده الکتروکار EC-16 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-16 23 روز و 22 ساعت و 36 دقیقه مانده قیمت : 12,500,000 (تومان) قیمت حراجی : 12,000,000 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی 12 الکتروکار EC-17 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-17 23 روز و 22 ساعت و 36 دقیقه مانده قیمت : 12,200,000 (تومان) قیمت حراجی : 11,700,000 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی 22 رومیزی الکتروکار EC-18 Meat grinder belt 22 Elektrokar EC-18 23 روز و 22 ساعت و 36 دقیقه مانده قیمت : 16,900,000 (تومان) قیمت حراجی : 16,000,000 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی 32 الکتروکار EC-19 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-19 23 روز و 22 ساعت و 36 دقیقه مانده قیمت : 23,900,000 (تومان) قیمت حراجی : 23,000,000 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی مبله الکتروکار EC-12 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-12 23 روز و 22 ساعت و 36 دقیقه مانده قیمت : 18,900,000 (تومان) قیمت حراجی : 18,000,000 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی 12 رومیزی الکتروکار EC-13 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-13 23 روز و 22 ساعت و 36 دقیقه مانده قیمت : 11,000,000 (تومان) قیمت حراجی : 10,500,000 (تومان) چرخ گوشت الکتروکار ایستاده تسمه ای EC-15 Meat grinder belt 32 Elektrokar BC-15 23 روز و 22 ساعت و 36 دقیقه مانده قیمت : 12,500,000 (تومان) قیمت حراجی : 12,000,000 (تومان) کالباس بر ایتالیایی بیکرز سایز 300 BECKERS MEAT SLICER 300 23 روز و 22 ساعت و 36 دقیقه مانده قیمت : 13,700,000 (تومان) قیمت حراجی : 13,000,000 (تومان) چرخ گوشت الکتروکار گلویی طوقه روده استیل مدل EC-10 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-10 23 روز و 22 ساعت و 36 دقیقه مانده قیمت : 19,900,000 (تومان) قیمت حراجی : 19,000,000 (تومان) چرخ گوشت الکترو کار 12 گیربکسی مدل EC-17 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-17 23 روز و 22 ساعت و 36 دقیقه مانده قیمت : 12,200,000 (تومان) قیمت حراجی : 11,700,000 (تومان) چرخ گوشت الکتروکار 22 رومیزی مدل EC-18 Meat grinder belt 22 Elektrokar EC-18 23 روز و 22 ساعت و 36 دقیقه مانده قیمت : 16,900,000 (تومان) قیمت حراجی : 16,000,000 (تومان) چرخ گوشت طرح امگا ایتالیا الکتروکار مدل EC-75 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-75 23 روز و 22 ساعت و 36 دقیقه مانده قیمت : 25,900,000 (تومان) قیمت حراجی : 25,000,000 (تومان) چرخ گوشت چگا 32 تمام استیل مدل CT100 Meat grinder belt 32 Chega ct-100 23 روز و 22 ساعت و 36 دقیقه مانده قیمت : 25,300,000 (تومان) قیمت حراجی : 24,035,000 (تومان) چرخ گوشت چگا 32 ایستاده مدل CS100 Meat grinder belt 32 Chega CS-100 23 روز و 22 ساعت و 36 دقیقه مانده قیمت : 25,300,000 (تومان) قیمت حراجی : 24,035,000 (تومان) چرخ گوشت چگا 32 ایستاده استیل مدل CS-100 Meat grinder belt 32 Chega ct-100 23 روز و 22 ساعت و 36 دقیقه مانده قیمت : 32,000,000 (تومان) قیمت حراجی : 30,400,000 (تومان) چرخ گوشت 42 چگا مدل C130 Meat grinder belt 42 Chega C130 23 روز و 22 ساعت و 36 دقیقه مانده قیمت : 38,000,000 (تومان) قیمت حراجی : 36,100,000 (تومان) آبمیوه گیری هلال دهانه 5 یک اسب مدل G50 Hellal G50 23 روز و 22 ساعت و 36 دقیقه مانده قیمت : 3,800,000 (تومان) قیمت حراجی : 3,350,000 (تومان) آبمیوه گیری هلال دهانه 5 یک و نیم اسب مدل G100 Hella1 G100 23 روز و 22 ساعت و 36 دقیقه مانده قیمت : 4,300,000 (تومان) قیمت حراجی : 3,850,000 (تومان) آبمیوه گیری هلال دهانه 6 دو اسب مدل G60 Hellal G60 23 روز و 22 ساعت و 36 دقیقه مانده قیمت : 5,400,000 (تومان) قیمت حراجی : 4,950,000 (تومان) آبمیوه گیری هلال دهانه 7 دو و نیم اسب مدل G75 Hellal G75 23 روز و 22 ساعت و 36 دقیقه مانده قیمت : 5,700,000 (تومان) قیمت حراجی : 5,250,000 (تومان) آبمیوه گیری هلال دهانه 8 دو و نیم اسب G80 Hellal G80 23 روز و 22 ساعت و 36 دقیقه مانده قیمت : 5,700,000 (تومان) قیمت حراجی : 5,250,000 (تومان) چرخ گوشت ایستاده 10 اسب الکتروکار مدل EC-05 Electrocar Floor Meat Grinder EC-05 23 روز و 22 ساعت و 36 دقیقه مانده قیمت : 40,400,000 (تومان) قیمت حراجی : 39,500,000 (تومان) چرخ گوشت صنعتی 10 اسب الکتروکار مدل EC-06 Electrocar Floor Meat Grinder EC-06 23 روز و 22 ساعت و 36 دقیقه مانده قیمت : 20,400,000 (تومان) قیمت حراجی : 19,500,000 (تومان) چرخ گوشت چگا تمام استیل مدل C100 Chega Floor Meat Grinder C100 23 روز و 22 ساعت و 36 دقیقه مانده قیمت : 32,000,000 (تومان) قیمت حراجی : 30,400,000 (تومان) چرخ گوشت چگا الکتریک پارس مدل C130 Chega Floor Meat Grinder C130 23 روز و 22 ساعت و 36 دقیقه مانده قیمت : 47,300,000 (تومان) قیمت حراجی : 44,935,000 (تومان) چرخ گوشت چگا 42 15 اسب مدل C130-42 Chega Floor Meat Grinder C130-42 15hp 23 روز و 22 ساعت و 36 دقیقه مانده قیمت : 58,000,000 (تومان) قیمت حراجی : 55,100,000 (تومان) چرخ گوشت 2 اسب الکتروکار مدل EC-12 Electrokar Industrial Meat Grinder EC-12 23 روز و 22 ساعت و 36 دقیقه مانده قیمت : 22,200,000 (تومان) قیمت حراجی : 21,300,000 (تومان) چرخ گوشت EC-16 الکتروکار با قطعات استیل Electrocar Floor Meat Grinder EC-16 23 روز و 22 ساعت و 36 دقیقه مانده قیمت : 16,200,000 (تومان) قیمت حراجی : 15,300,000 (تومان) چرخ گوشت 3 اسب بخار الکتروکار مدل EC-16 Electrokar Industrial Meat Grinder EC-16 3Hp 23 روز و 22 ساعت و 36 دقیقه مانده قیمت : 12,500,000 (تومان) قیمت حراجی : 12,000,000 (تومان) آسیاب قهوه فاما مدل CS Fama Combo Coffee Grinder and Grater CS 23 روز و 22 ساعت و 36 دقیقه مانده قیمت : 16,000,000 (تومان) قیمت حراجی : 15,400,000 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی الکتروکار مدل EC-08 Electrokar Industrial Meat Grinder EC-08 23 روز و 22 ساعت و 36 دقیقه مانده قیمت : 20,400,000 (تومان) قیمت حراجی : 19,500,000 (تومان) چرخ گوشت نیمه صنعتی الکتروکار مدل EC-76: Electrocar Industrial Meat Grinder EC-76 23 روز و 22 ساعت و 36 دقیقه مانده قیمت : 18,400,000 (تومان) قیمت حراجی : 17,500,000 (تومان) چرخ گوشت الکتروکار 12 مدل EC-13 Electrokar Table-Top Grinder EC-13 23 روز و 22 ساعت و 36 دقیقه مانده قیمت : 9,700,000 (تومان) قیمت حراجی : 9,200,000 (تومان) دستگاه آسیاب بست 1.5 کیلویی Best Industrial Table Top Mill 1.5 kg 23 روز و 22 ساعت و 36 دقیقه مانده قیمت : 5,005,000 (تومان) قیمت حراجی : 4,550,000 (تومان) آسیاب صنعتی 2.5 کیلویی بست مدل 2500A Best Industrial Table Top Mill 2500A 2.5 kg 23 روز و 22 ساعت و 36 دقیقه مانده قیمت : 5,720,000 (تومان) قیمت حراجی : 5,200,000 (تومان) آسیاب گهواره ای بست مدل 3500A Best Industrial Table Top Mill 3500A 3.5 kg 23 روز و 22 ساعت و 36 دقیقه مانده قیمت : 6,710,000 (تومان) قیمت حراجی : 6,100,000 (تومان) آب پرتقال گیری جان جان مونتاژ ایران CanCan Industrial Juicer Machine 23 روز و 22 ساعت و 36 دقیقه مانده قیمت : 25,900,000 (تومان) قیمت حراجی : 25,000,000 (تومان) آب پرتقال گیری جان جان مونتاژ ترکیه CanCan Industrial Juicer Machine 23 روز و 22 ساعت و 36 دقیقه مانده قیمت : 39,800,000 (تومان) قیمت حراجی : 38,900,000 (تومان) دستگاه برش استخوان الکتروکار مدل HLS-1650A Electrocar Bone Saw HLS-1650A 23 روز و 22 ساعت و 36 دقیقه مانده قیمت : 12,750,000 (تومان) قیمت حراجی : 12,200,000 (تومان) دستگاه برش استخوان الکتروکار تیغه 185 Electrocar Table Top Bone Saw 185 23 روز و 22 ساعت و 36 دقیقه مانده قیمت : 23,700,000 (تومان) قیمت حراجی : 23,000,000 (تومان) دستگاه پوست گیر آناناس جان جان Can Can pineapple peeler 23 روز و 22 ساعت و 36 دقیقه مانده قیمت : 8,000,000 (تومان) قیمت حراجی : 7,500,000 (تومان)

تبیلیغات

پرسش های متداول در رابطه با کالباس بر

10 / 10
از 1 کاربر

پرسش های متداول در رابطه با کالباس بر ، این قسمت برای آسایش حال مشتریان طراحی شده است و مشتری با مراجعه به این صفحه پاسخ بیشتر سوالات در زمینه ی اسلایسر را دریافت می نماید .

سوال 1 - قیمت کالباس بر های ثبت شده در داخل سایت به روز می باشد ؟

پاسخ : بله قیمت کالباس بر کاملا به روز و دقیق می باشد .

سوال 2 - بهترین کالباس بر در مارک های معرفی شده کدام دستگاه است ؟

پاسخ : به صورت کلی کالباس بر ایتالیایی در میان تمامی اسلایسر ها بهترین دستگاه است اما انتخاب بهترین اسلایسر باید بر اساس نیاز فروشگاه و محاسبه تعداد اسلایس در طول روز صورت پذیرد .

سوال 3 - کالباس بر محک چند سال گارانتی دارد ؟

پاسخ : اسلایسر محک دارای 25 ماه گارانتی می باشد .

سوال 4 - کالباس بر محک بهتر است یا کالباس بر پارس برش ؟

پاسخ : هر دو دستگاه دارای کیفیت بالایی هستند اما کالباس بر پارس برش نسبت به محک دارای کیفیت بالاتری است .

سوال 5 - پس از سفارش کالباس بر چند روز بعد دستگاه ارسال می گردد ؟

پاسخ : پس از سفارش دستگاه اسلایسر دستگاه در همان روز تحویل پست ، تیپاکس و یا از طریق باربری برای مشتری ارسال می گردد .

سوال 6 - کالباس بر اتوماتیک مارک براکس دستگاه خوبی است ؟

پاسخ : اسلایسر اتوماتیک براکس دارای کیفیت بالایی بوده و توسط تراز ایران مورد تایید می باشد .

سوال 7 - دستگاه برش کالباس توان برش گوشت یخ زده را دارد ؟

پاسخ : ممکن است بتوانید با دستگاه اسلایسر گوشت منجمد را برش نمایید اما این برای عمر کالباس بر اصلا کار درستی نیست و دستگاه برای برش کالباس و ژامبون طراحی و تولید شده است .

سوال 8 - آیا می توانیم اسلایسر در محل انتخاب و خریداری نماییم ؟

بله راه دیگری برای خرید کالباس بر در تراز ایران فراهم است و مشتری می تواند با مراجعه به فروشگاه دستگاه مورد نظر خود را انتخاب و در همان محل خریداری نماید و مبلغ کالا را نیز در زمان تحویل جنس از نمایندگی تسویه نماید .

سوال 9 - قیمت کالباس بر که در وب سایت ثبت شده است آیا امکان تخفیف و تغییر دارد ؟

پاسخ : خیر قیمت اسلایسر به قیمت روز ثبت شده قیمت نهایی است .

سوال 10 - آیا امکان تسویه قیمت کالباس بر در محل مشتری فراهم است ؟

پاسخ : اگر آدرس مشتری در تهران و حومه باشد این امکان وجود دارد که مبلغ دستگاه در محل مشتری پس از تحویل کالا انجام گیرد .

سوال 11 - کالباس بر خیلی کوچک نیز موجود است ؟

پاسخ : دستگاه برش کوچک تر از سایز 250 میلیمتر وجود ندارد و حتی سایز 250 میلیمتری که معادل 25 سانتیمتر است نیز توصیه نمی گردد و دستگاه اسلایسر با سایز 25 سانتی متر برای خرید در هیچ فروشگاهی توصیه نمی شود زیرا قطر تیغه کوچک بوده و قادر به برش صحیح بدون خرد کردن نیست .

سوال 12 - آیا دستگاه کالباس بر که دارای باتری داخلی باشد وجود دارد ؟

پاسخ - دستگاه اسلایسری وجود ندارد که دارای باتری داخلی باشد و باتری توان تقویت و تولید انرژی موتور کالباسبر را داشته باشد .

سوال 13 - کالباس بر برای فروشگاه با قیمت مناسب پیشنهاد دهید ؟

پاسخ : اگر کار فروشگاه تمام مدت اسلایس کالباس و ژامبون نباشد انتخاب کالباس بر محک و کالباس بر پارس برش انتخاب درستی است و قیمت اسلایسر نیز بسیار مناسب است .

سوال 14 - کالباس بر ارزان معرفی نمایید ؟

پاسخ : ارزان ترین کالباس بر ، دستگاه محک می باشد .

سوال 15 - کالباس بر دیجیتالی محک برای کار فروشگاه خوب است ؟

پاسخ : کالباس بر ترازو دار محک به طور کلی برای فست فود مناسب است که هم زمان با برش کالباس و ژامبون را توزین نماید تا در استفاده وزن مواد مشخص باشد ، این دستگاه برای فروشگاه توصیه نمی گردد و ترازوی دیجیتالی که در قسمت زیرین تیغه ی کالباس بر قرار گرفته است تنها توزین می نماید و محاسبه نمی کند .

سوال 16 - کالباس بر محک چند سال گارانتی دارد ؟

پاسخ : 25 ماه

سوال 17 - کالباس بر ایتالیایی چه دستگاهی پیشنهاد می نماید ؟

پاسخ : کالباس بر امگا بهترین اسلایسر شناخته شده است و بین کالباس بر های ایتالیایی نیز همین دستگاه پیشنهاد اول است اما پس از این دستگاه ، کالباس بر آرجی وی ، کالباس بر نوآو ، کالباس بر سیلمی آلمان جزوء بهترین اسلایسر های شناخته شده اند .

سوال 18 - اسلایسر ایتالیایی بهتر است یا اسلایسر آلمانی ؟

پاسخ : پیشنهاد اول تراز ایران کالباس بر ایتالیایی و سپس کالباس بر آلمانی است .


در صورت عدم دریافت پاسخ مورد نظر با شماره ی 0216123 تماس حاصل نمایید تا مشاورین تراز ایران با نهایت خوشوقتی همراهیتان نمایند .


 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()