مجموع : 0 تومان
محصولی انتخاب نشده است
خلال کن و خرد کن میوه و سبزیجات براکس مدل MB300 Slicer Burax Model MB 300 13 روز و 17 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 15,500,000 (تومان) قیمت حراجی : 15,200,000 (تومان) چرخ گوشت تسمه ای 32 الکتروکار EC-09 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-09 13 روز و 17 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی 32 الکتروکار EC-10 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-10 13 روز و 17 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت تسمه ای ایستاده الکتروکار EC-16 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-16 13 روز و 17 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی 12 الکتروکار EC-17 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-17 13 روز و 17 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی 22 رومیزی الکتروکار EC-18 Meat grinder belt 22 Elektrokar EC-18 13 روز و 17 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی 32 الکتروکار EC-19 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-19 13 روز و 17 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی مبله الکتروکار EC-12 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-12 13 روز و 17 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی 12 رومیزی الکتروکار EC-13 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-13 13 روز و 17 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت الکتروکار ایستاده تسمه ای EC-15 Meat grinder belt 32 Elektrokar BC-15 13 روز و 17 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) کالباس بر ایتالیایی بیکرز سایز 300 BECKERS MEAT SLICER 300 13 روز و 17 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 14,820,000 (تومان) قیمت حراجی : 14,120,000 (تومان) چرخ گوشت الکتروکار گلویی طوقه روده استیل مدل EC-10 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-10 13 روز و 17 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت الکتروکار 22 رومیزی مدل EC-18 Meat grinder belt 22 Elektrokar EC-18 13 روز و 17 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت طرح امگا ایتالیا الکتروکار مدل EC-75 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-75 13 روز و 17 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت چگا 32 تمام استیل مدل CT100 Meat grinder belt 32 Chega ct-100 13 روز و 17 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 25,300,000 (تومان) قیمت حراجی : 24,035,000 (تومان) چرخ گوشت چگا 32 ایستاده مدل CS100 Meat grinder belt 32 Chega CS-100 13 روز و 17 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 25,300,000 (تومان) قیمت حراجی : 24,035,000 (تومان) چرخ گوشت چگا 32 ایستاده استیل مدل CS-100 Meat grinder belt 32 Chega ct-100 13 روز و 17 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 32,000,000 (تومان) قیمت حراجی : 30,400,000 (تومان) چرخ گوشت 42 چگا مدل C130 Meat grinder belt 42 Chega C130 13 روز و 17 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 38,000,000 (تومان) قیمت حراجی : 36,100,000 (تومان) آبمیوه گیری هلال دهانه 5 یک و نیم اسب مدل G100 Hella1 G100 13 روز و 17 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 4,950,000 (تومان) قیمت حراجی : 4,500,000 (تومان) آبمیوه گیری هلال دهانه 6 دو اسب مدل G60 Hellal G60 13 روز و 17 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 6,050,000 (تومان) قیمت حراجی : 5,600,000 (تومان) آبمیوه گیری هلال دهانه 7 دو و نیم اسب مدل G75 Hellal G75 13 روز و 17 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 6,250,000 (تومان) قیمت حراجی : 5,800,000 (تومان) آبمیوه گیری هلال دهانه 8 دو و نیم اسب G80 Hellal G80 13 روز و 17 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 6,250,000 (تومان) قیمت حراجی : 5,800,000 (تومان) چرخ گوشت ایستاده 10 اسب الکتروکار مدل EC-05 Electrocar Floor Meat Grinder EC-05 13 روز و 17 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت صنعتی 10 اسب الکتروکار مدل EC-06 Electrocar Floor Meat Grinder EC-06 13 روز و 17 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت چگا تمام استیل مدل C100 Chega Floor Meat Grinder C100 13 روز و 17 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 32,000,000 (تومان) قیمت حراجی : 30,400,000 (تومان) چرخ گوشت چگا الکتریک پارس مدل C130 Chega Floor Meat Grinder C130 13 روز و 17 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 47,300,000 (تومان) قیمت حراجی : 44,935,000 (تومان) چرخ گوشت چگا 42 15 اسب مدل C130-42 Chega Floor Meat Grinder C130-42 15hp 13 روز و 17 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 58,000,000 (تومان) قیمت حراجی : 55,100,000 (تومان) چرخ گوشت 2 اسب الکتروکار مدل EC-12 Electrokar Industrial Meat Grinder EC-12 13 روز و 17 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت EC-16 الکتروکار با قطعات استیل Electrocar Floor Meat Grinder EC-16 13 روز و 17 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت 3 اسب بخار الکتروکار مدل EC-16 Electrokar Industrial Meat Grinder EC-16 3Hp 13 روز و 17 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) آسیاب قهوه فاما مدل CS Fama Combo Coffee Grinder and Grater CS 13 روز و 17 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 14,800,000 (تومان) قیمت حراجی : 14,200,000 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی الکتروکار مدل EC-08 Electrokar Industrial Meat Grinder EC-08 13 روز و 17 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت نیمه صنعتی الکتروکار مدل EC-76: Electrocar Industrial Meat Grinder EC-76 13 روز و 17 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت الکتروکار 12 مدل EC-13 Electrokar Table-Top Grinder EC-13 13 روز و 17 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) دستگاه آسیاب بست 1.5 کیلویی Best Industrial Table Top Mill 1.5 kg 13 روز و 17 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 5,005,000 (تومان) قیمت حراجی : 4,550,000 (تومان) آسیاب صنعتی 2.5 کیلویی بست مدل 2500A Best Industrial Table Top Mill 2500A 2.5 kg 13 روز و 17 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 5,720,000 (تومان) قیمت حراجی : 5,200,000 (تومان) آسیاب گهواره ای بست مدل 3500A Best Industrial Table Top Mill 3500A 3.5 kg 13 روز و 17 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 6,710,000 (تومان) قیمت حراجی : 6,100,000 (تومان) خمیر پهن کن برقی فیمار مدل FIM-42 Fimar Pizza Roller Machine FIM-42 13 روز و 17 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 26,100,000 (تومان) قیمت حراجی : 25,300,000 (تومان) آسیاب الاکلنگی بازار طلایی مدل 1 کیلویی Lion Steel Automatic Mill 1kg 13 روز و 17 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 4,000,000 (تومان) قیمت حراجی : 3,500,000 (تومان) دستگاه شربت سرد کن کوفریمل 3 مخزن مدل S3 Cofrimell Frozen Drink Machine S3 13 روز و 17 ساعت و 19 دقیقه مانده قیمت : 20,400,000 (تومان) قیمت حراجی : 19,500,000 (تومان)

تبیلیغات

Lion Steel Automatic Mill 1kg

10 / 10
از 1 کاربر

آسیاب الاکلنگی بازار طلایی مدل 1 کیلویی

مشخصات کلی

محصولات >> تجهیزات صنعتی >> دستگاه آسیاب صنعتی >>
کد کالا : 14340
قیمت : 4,000,000 (تومان)قیمت حراجی : 3,500,000 (تومان)

آسیاب الاکلنگی بازار طلایی مدل 1 کیلویی نمونه‌ای دیگر از انواع آسیاب بازار طلایی است که به بازار عرضه شده و به فروش می‌رسد. ساختار این محصول به‌صورت الاکلنگی بوده و یک آسیاب رومیزی ادویه محسوب می‌شود. به‌لحاظ ظاهری نیز بسیار مشابه مدل 2 کیلویی بازار طلایی بوده و در واقع همان دستگاه است که ظرفیتش به نصف کاهش یافته، تغییری که یقیناً بر روی قیمت آسیاب بازار طلایی تأثیر گذاشته است. به‌نوعی این دستگاه آسیاب دانه‌ های سخت بوده و با استفاده از آن می‌توان حتی هسته خرما و سنجد هسته‌دار را که هر آسیابی توانایی خرد کردن و پودر کردن آن‌ها را ندارد، آسیاب کرد. این در حالی است که با خرید آسیاب بازار طلایی می‌توان قهوه، انواع ادویه‌ مانند دارچین، زردچوبه و فلفل، گیاهان عطاری، گیاهان دارویی مثل رازیانه، سیاه‌دانه و... را نیز پودر کرد. نحوه استفاده از این نوع آسیاب عطاری یک کیلویی هم، بسیار آسان بوده و تنها کافیست تا مواد را درون دستگاه ریخته و آن را روشن کنید؛ پس از پودر شدنشان نیز به‌راحتی می‌توان با چرخاندن مخزن، آن‌ها را داخل ظرفی تخلیه کنید. به‌‌کارگیری صفت الاکلنگی برای آسیاب بازار طلایی هم، به خاطر همین قابلیت چرخاندن مخزن آن است.

آسیاب الاکلنگی بازار طلایی مدل 1 کیلویی از دو استوانه سواربرهم تشکیل شده که استوانه بالایی مخزن آن است و درون استوانه زیرین موتور قرار گرفته است. موتوری که آلمانی بوده و قطع‌ به یقین مدت زمان زیادی را برای این مدل از آسیاب رومیزی ادویه کار خواهد کرد. رابط بین موتور و مخزن، محور موتور است که مخزن بر روی آن سوار شده و تیغه‌ را می‌توان از درون مخزن به محور متصل کرد. تیغه‌ محصول در حال بررسی ضخامتی برابر با دو میلی‌متر داشته و بسیار تیز و برنده است، برای ساخت این تیغه از آلیاژ استیل استفاده شده و درمجموع بخش بسزایی از قیمت آسیاب بازار طلایی را به خود اختصاص داده است. لازم به ذکر است که بدنه این نمونه از دستگاه آسیاب دانه های سخت هم، جنس بسیار مرغوبی داشته و ضخامت آن به 4 میلی‌متر می‌رسد. با این تفاسیر به‌جرئت می‌توان گفت که خرید آسیاب بازار طلایی برای تمامی عطاری‌ها و هر کسب‌وکار دیگری که با آسیاب مواد غذایی مختلف سروکار دارد، بهترین انتخاب است. ضمن آنکه سرعت چرخش این آسیاب عطاری یک کیلویی 3000 دور در دقیقه بوده که فوق‌العاده است. برق مصرفی آسیاب بازار طلایی نیز، 220 ولت است که همان برق شهری تکفاز بوده و در همه مکان‌ها دسترس پذیر است. در پایان بهتر است به این نکته هم اشاره شود که مدت 1 سال گارانتی برای بعد از خرید اینترنتی آسیاب بازار طلایی پیش‌بینی شده است.

مزایا

دارای تیغه دو میلی‌متری استیل

مجهز به موتور آلمانی بادوام

برخوردار از بدنه 4 میلی‌متری مستحکم

بهره‌مند از مخزن 1 کیلویی

قابلیت پودر کردن مواد با سرعت چرخش 3000 دور در دقیقه

دارای گارانتی 1 سال

محصولات مشاهده شده

محصولات مرتبط

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()