مجموع : 0 تومان
محصولی انتخاب نشده است
خلال کن و خرد کن میوه و سبزیجات براکس مدل MB300 Slicer Burax Model MB 300 23 روز و 21 ساعت و 43 دقیقه مانده قیمت : 14,300,000 (تومان) قیمت حراجی : 14,000,000 (تومان) چرخ گوشت تسمه ای 32 الکتروکار EC-09 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-09 23 روز و 21 ساعت و 43 دقیقه مانده قیمت : 16,900,000 (تومان) قیمت حراجی : 16,000,000 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی 32 الکتروکار EC-10 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-10 23 روز و 21 ساعت و 43 دقیقه مانده قیمت : 16,700,000 (تومان) قیمت حراجی : 15,800,000 (تومان) چرخ گوشت تسمه ای ایستاده الکتروکار EC-16 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-16 23 روز و 21 ساعت و 43 دقیقه مانده قیمت : 12,500,000 (تومان) قیمت حراجی : 12,000,000 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی 12 الکتروکار EC-17 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-17 23 روز و 21 ساعت و 43 دقیقه مانده قیمت : 12,200,000 (تومان) قیمت حراجی : 11,700,000 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی 22 رومیزی الکتروکار EC-18 Meat grinder belt 22 Elektrokar EC-18 23 روز و 21 ساعت و 43 دقیقه مانده قیمت : 16,900,000 (تومان) قیمت حراجی : 16,000,000 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی 32 الکتروکار EC-19 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-19 23 روز و 21 ساعت و 43 دقیقه مانده قیمت : 23,900,000 (تومان) قیمت حراجی : 23,000,000 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی مبله الکتروکار EC-12 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-12 23 روز و 21 ساعت و 43 دقیقه مانده قیمت : 18,900,000 (تومان) قیمت حراجی : 18,000,000 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی 12 رومیزی الکتروکار EC-13 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-13 23 روز و 21 ساعت و 43 دقیقه مانده قیمت : 11,000,000 (تومان) قیمت حراجی : 10,500,000 (تومان) چرخ گوشت الکتروکار ایستاده تسمه ای EC-15 Meat grinder belt 32 Elektrokar BC-15 23 روز و 21 ساعت و 43 دقیقه مانده قیمت : 12,500,000 (تومان) قیمت حراجی : 12,000,000 (تومان) کالباس بر ایتالیایی بیکرز سایز 300 BECKERS MEAT SLICER 300 23 روز و 21 ساعت و 43 دقیقه مانده قیمت : 13,700,000 (تومان) قیمت حراجی : 13,000,000 (تومان) چرخ گوشت الکتروکار گلویی طوقه روده استیل مدل EC-10 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-10 23 روز و 21 ساعت و 43 دقیقه مانده قیمت : 19,900,000 (تومان) قیمت حراجی : 19,000,000 (تومان) چرخ گوشت الکترو کار 12 گیربکسی مدل EC-17 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-17 23 روز و 21 ساعت و 43 دقیقه مانده قیمت : 12,200,000 (تومان) قیمت حراجی : 11,700,000 (تومان) چرخ گوشت الکتروکار 22 رومیزی مدل EC-18 Meat grinder belt 22 Elektrokar EC-18 23 روز و 21 ساعت و 43 دقیقه مانده قیمت : 16,900,000 (تومان) قیمت حراجی : 16,000,000 (تومان) چرخ گوشت طرح امگا ایتالیا الکتروکار مدل EC-75 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-75 23 روز و 21 ساعت و 43 دقیقه مانده قیمت : 25,900,000 (تومان) قیمت حراجی : 25,000,000 (تومان) چرخ گوشت چگا 32 تمام استیل مدل CT100 Meat grinder belt 32 Chega ct-100 23 روز و 21 ساعت و 43 دقیقه مانده قیمت : 25,300,000 (تومان) قیمت حراجی : 24,035,000 (تومان) چرخ گوشت چگا 32 ایستاده مدل CS100 Meat grinder belt 32 Chega CS-100 23 روز و 21 ساعت و 43 دقیقه مانده قیمت : 25,300,000 (تومان) قیمت حراجی : 24,035,000 (تومان) چرخ گوشت چگا 32 ایستاده استیل مدل CS-100 Meat grinder belt 32 Chega ct-100 23 روز و 21 ساعت و 43 دقیقه مانده قیمت : 32,000,000 (تومان) قیمت حراجی : 30,400,000 (تومان) چرخ گوشت 42 چگا مدل C130 Meat grinder belt 42 Chega C130 23 روز و 21 ساعت و 43 دقیقه مانده قیمت : 38,000,000 (تومان) قیمت حراجی : 36,100,000 (تومان) آبمیوه گیری هلال دهانه 5 یک اسب مدل G50 Hellal G50 23 روز و 21 ساعت و 43 دقیقه مانده قیمت : 3,800,000 (تومان) قیمت حراجی : 3,350,000 (تومان) آبمیوه گیری هلال دهانه 5 یک و نیم اسب مدل G100 Hella1 G100 23 روز و 21 ساعت و 43 دقیقه مانده قیمت : 4,300,000 (تومان) قیمت حراجی : 3,850,000 (تومان) آبمیوه گیری هلال دهانه 6 دو اسب مدل G60 Hellal G60 23 روز و 21 ساعت و 43 دقیقه مانده قیمت : 5,400,000 (تومان) قیمت حراجی : 4,950,000 (تومان) آبمیوه گیری هلال دهانه 7 دو و نیم اسب مدل G75 Hellal G75 23 روز و 21 ساعت و 43 دقیقه مانده قیمت : 5,700,000 (تومان) قیمت حراجی : 5,250,000 (تومان) آبمیوه گیری هلال دهانه 8 دو و نیم اسب G80 Hellal G80 23 روز و 21 ساعت و 43 دقیقه مانده قیمت : 5,700,000 (تومان) قیمت حراجی : 5,250,000 (تومان) چرخ گوشت ایستاده 10 اسب الکتروکار مدل EC-05 Electrocar Floor Meat Grinder EC-05 23 روز و 21 ساعت و 43 دقیقه مانده قیمت : 40,400,000 (تومان) قیمت حراجی : 39,500,000 (تومان) چرخ گوشت صنعتی 10 اسب الکتروکار مدل EC-06 Electrocar Floor Meat Grinder EC-06 23 روز و 21 ساعت و 43 دقیقه مانده قیمت : 20,400,000 (تومان) قیمت حراجی : 19,500,000 (تومان) چرخ گوشت چگا تمام استیل مدل C100 Chega Floor Meat Grinder C100 23 روز و 21 ساعت و 43 دقیقه مانده قیمت : 32,000,000 (تومان) قیمت حراجی : 30,400,000 (تومان) چرخ گوشت چگا الکتریک پارس مدل C130 Chega Floor Meat Grinder C130 23 روز و 21 ساعت و 43 دقیقه مانده قیمت : 47,300,000 (تومان) قیمت حراجی : 44,935,000 (تومان) چرخ گوشت چگا 42 15 اسب مدل C130-42 Chega Floor Meat Grinder C130-42 15hp 23 روز و 21 ساعت و 43 دقیقه مانده قیمت : 58,000,000 (تومان) قیمت حراجی : 55,100,000 (تومان) چرخ گوشت 2 اسب الکتروکار مدل EC-12 Electrokar Industrial Meat Grinder EC-12 23 روز و 21 ساعت و 43 دقیقه مانده قیمت : 22,200,000 (تومان) قیمت حراجی : 21,300,000 (تومان) چرخ گوشت EC-16 الکتروکار با قطعات استیل Electrocar Floor Meat Grinder EC-16 23 روز و 21 ساعت و 43 دقیقه مانده قیمت : 16,200,000 (تومان) قیمت حراجی : 15,300,000 (تومان) چرخ گوشت 3 اسب بخار الکتروکار مدل EC-16 Electrokar Industrial Meat Grinder EC-16 3Hp 23 روز و 21 ساعت و 43 دقیقه مانده قیمت : 12,500,000 (تومان) قیمت حراجی : 12,000,000 (تومان) آسیاب قهوه فاما مدل CS Fama Combo Coffee Grinder and Grater CS 23 روز و 21 ساعت و 43 دقیقه مانده قیمت : 16,000,000 (تومان) قیمت حراجی : 15,400,000 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی الکتروکار مدل EC-08 Electrokar Industrial Meat Grinder EC-08 23 روز و 21 ساعت و 43 دقیقه مانده قیمت : 20,400,000 (تومان) قیمت حراجی : 19,500,000 (تومان) چرخ گوشت نیمه صنعتی الکتروکار مدل EC-76: Electrocar Industrial Meat Grinder EC-76 23 روز و 21 ساعت و 43 دقیقه مانده قیمت : 18,400,000 (تومان) قیمت حراجی : 17,500,000 (تومان) چرخ گوشت الکتروکار 12 مدل EC-13 Electrokar Table-Top Grinder EC-13 23 روز و 21 ساعت و 43 دقیقه مانده قیمت : 9,700,000 (تومان) قیمت حراجی : 9,200,000 (تومان) دستگاه آسیاب بست 1.5 کیلویی Best Industrial Table Top Mill 1.5 kg 23 روز و 21 ساعت و 43 دقیقه مانده قیمت : 5,005,000 (تومان) قیمت حراجی : 4,550,000 (تومان) آسیاب صنعتی 2.5 کیلویی بست مدل 2500A Best Industrial Table Top Mill 2500A 2.5 kg 23 روز و 21 ساعت و 43 دقیقه مانده قیمت : 5,720,000 (تومان) قیمت حراجی : 5,200,000 (تومان) آسیاب گهواره ای بست مدل 3500A Best Industrial Table Top Mill 3500A 3.5 kg 23 روز و 21 ساعت و 43 دقیقه مانده قیمت : 6,710,000 (تومان) قیمت حراجی : 6,100,000 (تومان) آب پرتقال گیری جان جان مونتاژ ایران CanCan Industrial Juicer Machine 23 روز و 21 ساعت و 43 دقیقه مانده قیمت : 25,900,000 (تومان) قیمت حراجی : 25,000,000 (تومان) آب پرتقال گیری جان جان مونتاژ ترکیه CanCan Industrial Juicer Machine 23 روز و 21 ساعت و 43 دقیقه مانده قیمت : 39,800,000 (تومان) قیمت حراجی : 38,900,000 (تومان) دستگاه برش استخوان الکتروکار مدل HLS-1650A Electrocar Bone Saw HLS-1650A 23 روز و 21 ساعت و 43 دقیقه مانده قیمت : 12,750,000 (تومان) قیمت حراجی : 12,200,000 (تومان) دستگاه برش استخوان الکتروکار تیغه 185 Electrocar Table Top Bone Saw 185 23 روز و 21 ساعت و 43 دقیقه مانده قیمت : 23,700,000 (تومان) قیمت حراجی : 23,000,000 (تومان) دستگاه پوست گیر آناناس جان جان Can Can pineapple peeler 23 روز و 21 ساعت و 43 دقیقه مانده قیمت : 8,000,000 (تومان) قیمت حراجی : 7,500,000 (تومان)

تبیلیغات

تعمیرات چرخ گوشت الکتروکار

10 / 10
از 1 کاربر

تعمیرات چرخ گوشت الکتروکار ، با توجه به تخصصی بودن سیستم چرخ گوشت در تراز ایران ، نمایندگی چرخ گوشت الکتروکار توسط تعمیرکاران حرفه ای صورت می پذیرد ، تعمیر چرخ گوشت الکتروکار به سه صورت انجام می گیرد در حالت اول دستگاه چرخ گوشت به دفتر نمایندگی ارسال می گردد و در حالت دوم تعمیرات در محل صورت می پذیرد و حالت سومی وجود دارد که ، چرخ گوشت الکتروکار نقص مصرفی پیدا کرده است و عملکرد چرخ گوشت به دلیل لوازم پر مصرفی مانند گلویی ، طوقه و تیغ و پنجره چرخ گوشت به مشکل برخورد نموده است در این حالت نیاز به ارسال تعمیرکار و یا ارسال چرخ گوشت الکتروکار به دفتر نمایندگی وجود ندارد و مشتری با خرید گلویی ، مارپیچ ، روده و طوقه ی چرخ گوشت به راحتی مشکل دستگاه چرخ گوشت را بر طرف می نمایید و با اتصال مجدد و تعویض قطعات معیوب دستگاه می تواند از عملکرد درست چرخ گوشت الکترو کار بهره جوید .

خرابی های چرخ گوشت الکتروکار 

خرابی های چرخ گوشت الکتروکار
نحوه ی تعمیر چرخ گوشت الکتروکار
در چرخ گوشت تسمه ای الکتروکار ، مواد به پشت گلویی نفوذ میکند .

در قسمت پشت گلویی چرخ گوشت دقیق انتهای مارپیچ یا روده می باشد که در نهایت روده با گلویی کیب می گردد ، در این قسمت که به پشت روده و گلویی معروف است ، واشر پلاستیکی وجود دارد که مانع از عبور مواد به پشت گلویی می گردد که مصرفی بوده و در طولانی مدت از بین می رود از این رو با تعویض این قطعه مشکل بر طرف خواهد شد .

چرخ گوشت الکتروکار تسمه ای روشن نمی شود .
تعمیر چرخ گوشت الکتروکار در حالت روشن نشدن می تواند به دو روش باشد اول اینکه اگر از دستگه بوی سوختگی خارج می شود و دود نیز بلند شده است ، چرخ گوشت از ناحیه ی موتور اسیب دیده است و میزان آسیب هم پس از باز شدن چرخ گوشت قابل براورد است و باید چرخ گوشت الکترو کار به دفتر تعمیرگاه ارسال نمایید ، حالت دوم از قسمت موتور چرخ گوشت بوی بد و دود بیرون نمی اید احتمال زیاد کلید و یا کابل مشکل دارد و یا اتصالی جزئی رخ داده است که در محل مشتری تعمیر چرخ گوشت الکتروکار صورت می گیرد و مشکل مرتفع خواهد شد .
چرخ گوشت 32 الکتروکار ، روده یا مارپیچ داخل گلویش صدای زیادی ایجاد می نماید .
ابتدا توجه فرمایید که این صدا زمان عملکرد چرخ گوشت در حالی است که داخلی دستگاه چرخ گوشت ، مواد گوشتی وجود دارد یا داخل گلویی موادی نیست ، زیرا اگر داخل گلویی ، گوشت نباشد و دستگاه چرخ گوشت را روشن نمایید و در این حالت صدا دهد ؛ نرمال است ، اگر داخل دستگاه گوشت باشد و صدای زیادی در حین چرخ شدن گوشت ایجاد می گردد ؛ تعمیر چرخ گوشت الکتروکار در این حالت مرتبط به روده و گلویی خواهد بوده ، به احتمال زیاد از آنجایی که قسمت گلویی ، روده و تیغ ، پنجره و طوقه یا خورشیدی مصرفی می باشد ، این قسمت خورده و یا کوچک تر از حالت عادی شده است و نیاز به تعویض آن پیش آمده است .
چرخ گوشت الکتروکار در حین چرخ کردن ، گوشت را سیاه می کند و بافت گوشت از بین می رود .
سیاه شدن گوشت در چرخ گوشت مربوط به تیغ و پنجره و در مراحل بالاتر به بلبرینگ های دستگاه چرخ گوشت مربوط می باشد در این حالت دستگاه به دفتر تعمیرات چرخ گوشت الکتروکار در نمایندگی معتبر یا کارخانه انتقال می یابد تا مشکل چرخ گوشت به شکل اصولی بر طرف گردد ، حالت دیگری هم وجود دارد که به گلویی ، روده ، تیغ و پنجره مرتبط می باشد اگر گلویی و روده از جنس چدنی باشند در طولانی مدت کیفیت اولیه خود را از دست داده و با تیرگی بدنه ی خود کیفیت گوشت را از بین می برند از این رو در زمان خرید چرخ گوشت و حتی قطعات چرخ گوشت از انتخاب قطعات چدنی خود داری نموده و سعی بر این باشد که قطعات چرخ گوشت استیل باشد .
تیغ و پنجره ی چرخ گوشت الکترو کار ساویده شده و به روی هم قرار نمی گیرد و در روند کار چرخ گوشت اختلال ایجاد شده است .
تعمیرات چرخ گوشت الکتروکار زمانی مربوط به تیغ و پنجره باشد در دو حالت است ، در حالت اول کاربر می پذیرد و تیغ و پنجره ی که ناحیه ی مصرفی چرخ گوشت به شمار می رود را تعویض کامل نماید و حالت دوم تمایل کاربر بر این است که از همان تیغ و پنجره استفاده گردد در این شرایط تیغ و پنجره به تراشکاری کارخانه ارسال شده و با دستگاه تیز کننده ی تیغ و پنجره تیز شده و اختلال ایجاد شده بر طرف می گردد ، توجه شود در زمان استفاده از تیغ و پنجره اگر چند دست پنجره دارید ، هر پنجره را همراه با تیغ مختص خود استفاده نمایید ، زیرا چرخ گوشت الکتروکار در قسمت عملکرد تیغ و پنجره ، مجهز به خود تیز شوندگی خودکار بوده و این امر تیغ را به حالت پنجره شکل می دهد و با قرار دادن تیغ مصرف شده بر پنجره ی دیگر ، تیغ و پنجره اسیب خواهند دید و به کیفیت حقیقی خود قابل مصرف نخواهند بود ، از این رو تیغ و پنجره ی چرخ گوشت را به صورت جفت خرید نموده و به صورت جفت استفاده نمایید ، زمانی که مشکل مربوط به تیغ و پنجره ی می باشد ، نیاز به ارسال چرخ گوشت به دفتر تعمیرات نبوده و خدمات به صورت حضوری و در محل صورت می گیرد ، تیغ و پنجره ی چرخ گوشت به صورت اصلی و چین قابل انتخاب است که در زمان خرید تیغ و پنجره می توان تیغ و پنجره سالوادر اصل ایتالیا و تیغ و پنجره ی سالوادر چین را انتخاب نمود که تقریبا از نظر قیمت سالوادر ایتالیا 1/5 برابر بالاتر قیمت داشته و از نظر کلی تیغ و پنجره ی ایتالیایی بهتر از چین بازدهی دارد .
چگونه عمر چرخ گوشت الکتروکار را افزایش دهیم ؟ 
جهت افزایش عمر چرخ گوشت الکتروکار و نیز کاهش احتمالی تعمیر چرخ گوشت الکتروکار نیاز است که مواردی را رعایت نمایید که تعویض قطعات را به تاخیر انداخته و عمر دستگاه چرخ گوشت را افزایش می دهد ، ابتدا که چرخ گوشت الکترو کار را در محلی مناسب و کاملا خشک قرار داده و از شست و شوی چرخ گوشت با آب مستقیم خودداری نمایید ، قسمت گلویی ، روده و طوقه ی چرخ گوشت محلی است که گوشت درون این قطعات چرخ می گردد ، این قطعات باید به صورت مداوم بعد از استفاده شست شو گردد و از ماندن گوشت درون این قطعات داخل بدنه ی چرخ گوشت الکتروکار خودداری گردد ، در زمان خرید چرخ گوشت الکتروکار سعی شود که گلویی ، روده ، طوقه و تیغ و پنجره از جنس استیل باشد تا عمر طولانی تری داشته و به دلیل استفاده ی مداوم آسب نبیند این در حالی است که چرخ گوشت با گلویی ، روده ، طوقه ، تیغ و پنحره ی چدنی احتمال اسیب بیشتر بوده و عمر این قطعات تقریبا نصف استیل خواهد بود .
چرخ کردن پیاز با چرخ گوشت الکترو کار امکان پذیر است ، آسیبی به دستگاه می رساند ؟
چرخ کردن پیاز با چرخ گوشت الکتروکار در مدل گیربکسی امکان پذیر است اما توصیه می گردد که زیاد از پیاز استفاده نگردد ، زیرا پیاز در زمان چرخ شدن آب پس می دهد و آب پیاز به قسمت پشت گلویی گیربکس انتقال می یابد و این احتمال آسیب را همراه دارد ، اگر می خواهید چرخ گوشتی انتخاب نمایید که علاوه بر گوشت مقدار زیادی پیاز را روزانه چرخ نمایید بهتر است تا چرخ گوشت تسمه ای الکتروکار را انتخاب نمایید زیرا در این مدل آسیبی به چرخ گوشت نمی رسد .

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()