مجموع : 0 تومان
محصولی انتخاب نشده است
خلال کن و خرد کن میوه و سبزیجات براکس مدل MB300 Slicer Burax Model MB 300 23 روز و 23 ساعت و 2 دقیقه مانده قیمت : 14,300,000 (تومان) قیمت حراجی : 14,000,000 (تومان) چرخ گوشت تسمه ای 32 الکتروکار EC-09 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-09 23 روز و 23 ساعت و 2 دقیقه مانده قیمت : 16,900,000 (تومان) قیمت حراجی : 16,000,000 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی 32 الکتروکار EC-10 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-10 23 روز و 23 ساعت و 2 دقیقه مانده قیمت : 16,700,000 (تومان) قیمت حراجی : 15,800,000 (تومان) چرخ گوشت تسمه ای ایستاده الکتروکار EC-16 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-16 23 روز و 23 ساعت و 2 دقیقه مانده قیمت : 12,500,000 (تومان) قیمت حراجی : 12,000,000 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی 12 الکتروکار EC-17 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-17 23 روز و 23 ساعت و 2 دقیقه مانده قیمت : 12,200,000 (تومان) قیمت حراجی : 11,700,000 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی 22 رومیزی الکتروکار EC-18 Meat grinder belt 22 Elektrokar EC-18 23 روز و 23 ساعت و 2 دقیقه مانده قیمت : 16,900,000 (تومان) قیمت حراجی : 16,000,000 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی 32 الکتروکار EC-19 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-19 23 روز و 23 ساعت و 2 دقیقه مانده قیمت : 23,900,000 (تومان) قیمت حراجی : 23,000,000 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی مبله الکتروکار EC-12 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-12 23 روز و 23 ساعت و 2 دقیقه مانده قیمت : 18,900,000 (تومان) قیمت حراجی : 18,000,000 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی 12 رومیزی الکتروکار EC-13 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-13 23 روز و 23 ساعت و 2 دقیقه مانده قیمت : 11,000,000 (تومان) قیمت حراجی : 10,500,000 (تومان) چرخ گوشت الکتروکار ایستاده تسمه ای EC-15 Meat grinder belt 32 Elektrokar BC-15 23 روز و 23 ساعت و 2 دقیقه مانده قیمت : 12,500,000 (تومان) قیمت حراجی : 12,000,000 (تومان) کالباس بر ایتالیایی بیکرز سایز 300 BECKERS MEAT SLICER 300 23 روز و 23 ساعت و 2 دقیقه مانده قیمت : 13,700,000 (تومان) قیمت حراجی : 13,000,000 (تومان) چرخ گوشت الکتروکار گلویی طوقه روده استیل مدل EC-10 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-10 23 روز و 23 ساعت و 2 دقیقه مانده قیمت : 19,900,000 (تومان) قیمت حراجی : 19,000,000 (تومان) چرخ گوشت الکترو کار 12 گیربکسی مدل EC-17 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-17 23 روز و 23 ساعت و 2 دقیقه مانده قیمت : 12,200,000 (تومان) قیمت حراجی : 11,700,000 (تومان) چرخ گوشت الکتروکار 22 رومیزی مدل EC-18 Meat grinder belt 22 Elektrokar EC-18 23 روز و 23 ساعت و 2 دقیقه مانده قیمت : 16,900,000 (تومان) قیمت حراجی : 16,000,000 (تومان) چرخ گوشت طرح امگا ایتالیا الکتروکار مدل EC-75 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-75 23 روز و 23 ساعت و 2 دقیقه مانده قیمت : 25,900,000 (تومان) قیمت حراجی : 25,000,000 (تومان) چرخ گوشت چگا 32 تمام استیل مدل CT100 Meat grinder belt 32 Chega ct-100 23 روز و 23 ساعت و 2 دقیقه مانده قیمت : 25,300,000 (تومان) قیمت حراجی : 24,035,000 (تومان) چرخ گوشت چگا 32 ایستاده مدل CS100 Meat grinder belt 32 Chega CS-100 23 روز و 23 ساعت و 2 دقیقه مانده قیمت : 25,300,000 (تومان) قیمت حراجی : 24,035,000 (تومان) چرخ گوشت چگا 32 ایستاده استیل مدل CS-100 Meat grinder belt 32 Chega ct-100 23 روز و 23 ساعت و 2 دقیقه مانده قیمت : 32,000,000 (تومان) قیمت حراجی : 30,400,000 (تومان) چرخ گوشت 42 چگا مدل C130 Meat grinder belt 42 Chega C130 23 روز و 23 ساعت و 2 دقیقه مانده قیمت : 38,000,000 (تومان) قیمت حراجی : 36,100,000 (تومان) آبمیوه گیری هلال دهانه 5 یک اسب مدل G50 Hellal G50 23 روز و 23 ساعت و 2 دقیقه مانده قیمت : 3,800,000 (تومان) قیمت حراجی : 3,350,000 (تومان) آبمیوه گیری هلال دهانه 5 یک و نیم اسب مدل G100 Hella1 G100 23 روز و 23 ساعت و 2 دقیقه مانده قیمت : 4,300,000 (تومان) قیمت حراجی : 3,850,000 (تومان) آبمیوه گیری هلال دهانه 6 دو اسب مدل G60 Hellal G60 23 روز و 23 ساعت و 2 دقیقه مانده قیمت : 5,400,000 (تومان) قیمت حراجی : 4,950,000 (تومان) آبمیوه گیری هلال دهانه 7 دو و نیم اسب مدل G75 Hellal G75 23 روز و 23 ساعت و 2 دقیقه مانده قیمت : 5,700,000 (تومان) قیمت حراجی : 5,250,000 (تومان) آبمیوه گیری هلال دهانه 8 دو و نیم اسب G80 Hellal G80 23 روز و 23 ساعت و 2 دقیقه مانده قیمت : 5,700,000 (تومان) قیمت حراجی : 5,250,000 (تومان) چرخ گوشت ایستاده 10 اسب الکتروکار مدل EC-05 Electrocar Floor Meat Grinder EC-05 23 روز و 23 ساعت و 2 دقیقه مانده قیمت : 40,400,000 (تومان) قیمت حراجی : 39,500,000 (تومان) چرخ گوشت صنعتی 10 اسب الکتروکار مدل EC-06 Electrocar Floor Meat Grinder EC-06 23 روز و 23 ساعت و 2 دقیقه مانده قیمت : 20,400,000 (تومان) قیمت حراجی : 19,500,000 (تومان) چرخ گوشت چگا تمام استیل مدل C100 Chega Floor Meat Grinder C100 23 روز و 23 ساعت و 2 دقیقه مانده قیمت : 32,000,000 (تومان) قیمت حراجی : 30,400,000 (تومان) چرخ گوشت چگا الکتریک پارس مدل C130 Chega Floor Meat Grinder C130 23 روز و 23 ساعت و 2 دقیقه مانده قیمت : 47,300,000 (تومان) قیمت حراجی : 44,935,000 (تومان) چرخ گوشت چگا 42 15 اسب مدل C130-42 Chega Floor Meat Grinder C130-42 15hp 23 روز و 23 ساعت و 2 دقیقه مانده قیمت : 58,000,000 (تومان) قیمت حراجی : 55,100,000 (تومان) چرخ گوشت 2 اسب الکتروکار مدل EC-12 Electrokar Industrial Meat Grinder EC-12 23 روز و 23 ساعت و 2 دقیقه مانده قیمت : 22,200,000 (تومان) قیمت حراجی : 21,300,000 (تومان) چرخ گوشت EC-16 الکتروکار با قطعات استیل Electrocar Floor Meat Grinder EC-16 23 روز و 23 ساعت و 2 دقیقه مانده قیمت : 16,200,000 (تومان) قیمت حراجی : 15,300,000 (تومان) چرخ گوشت 3 اسب بخار الکتروکار مدل EC-16 Electrokar Industrial Meat Grinder EC-16 3Hp 23 روز و 23 ساعت و 2 دقیقه مانده قیمت : 12,500,000 (تومان) قیمت حراجی : 12,000,000 (تومان) آسیاب قهوه فاما مدل CS Fama Combo Coffee Grinder and Grater CS 23 روز و 23 ساعت و 2 دقیقه مانده قیمت : 16,000,000 (تومان) قیمت حراجی : 15,400,000 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی الکتروکار مدل EC-08 Electrokar Industrial Meat Grinder EC-08 23 روز و 23 ساعت و 2 دقیقه مانده قیمت : 20,400,000 (تومان) قیمت حراجی : 19,500,000 (تومان) چرخ گوشت نیمه صنعتی الکتروکار مدل EC-76: Electrocar Industrial Meat Grinder EC-76 23 روز و 23 ساعت و 2 دقیقه مانده قیمت : 18,400,000 (تومان) قیمت حراجی : 17,500,000 (تومان) چرخ گوشت الکتروکار 12 مدل EC-13 Electrokar Table-Top Grinder EC-13 23 روز و 23 ساعت و 2 دقیقه مانده قیمت : 9,700,000 (تومان) قیمت حراجی : 9,200,000 (تومان) دستگاه آسیاب بست 1.5 کیلویی Best Industrial Table Top Mill 1.5 kg 23 روز و 23 ساعت و 2 دقیقه مانده قیمت : 5,005,000 (تومان) قیمت حراجی : 4,550,000 (تومان) آسیاب صنعتی 2.5 کیلویی بست مدل 2500A Best Industrial Table Top Mill 2500A 2.5 kg 23 روز و 23 ساعت و 2 دقیقه مانده قیمت : 5,720,000 (تومان) قیمت حراجی : 5,200,000 (تومان) آسیاب گهواره ای بست مدل 3500A Best Industrial Table Top Mill 3500A 3.5 kg 23 روز و 23 ساعت و 2 دقیقه مانده قیمت : 6,710,000 (تومان) قیمت حراجی : 6,100,000 (تومان) آب پرتقال گیری جان جان مونتاژ ایران CanCan Industrial Juicer Machine 23 روز و 23 ساعت و 2 دقیقه مانده قیمت : 25,900,000 (تومان) قیمت حراجی : 25,000,000 (تومان) آب پرتقال گیری جان جان مونتاژ ترکیه CanCan Industrial Juicer Machine 23 روز و 23 ساعت و 2 دقیقه مانده قیمت : 39,800,000 (تومان) قیمت حراجی : 38,900,000 (تومان) دستگاه برش استخوان الکتروکار مدل HLS-1650A Electrocar Bone Saw HLS-1650A 23 روز و 23 ساعت و 2 دقیقه مانده قیمت : 12,750,000 (تومان) قیمت حراجی : 12,200,000 (تومان) دستگاه برش استخوان الکتروکار تیغه 185 Electrocar Table Top Bone Saw 185 23 روز و 23 ساعت و 2 دقیقه مانده قیمت : 23,700,000 (تومان) قیمت حراجی : 23,000,000 (تومان) دستگاه پوست گیر آناناس جان جان Can Can pineapple peeler 23 روز و 23 ساعت و 2 دقیقه مانده قیمت : 8,000,000 (تومان) قیمت حراجی : 7,500,000 (تومان)

تبیلیغات

تعمیر چرخ گوشت صنعتی در تهران

10 / 10
از 1 کاربر

تعمیر چرخ گوشت صنعتی در تهران توسط نیروی متخصص و تعمیرکاران حرفه ای در محل و یا در تعمیرگاه مرکزی صورت می پذیرد ، تعمیرات چرخ گوشت صنعتی بیشتر شامل قطعات مصرفی چرخ گوشت نظیر گلویی ، مارپیچ ، تیغ و پنجره می گردد ، البته تعمیراتی مانند سیاه شدن گوشت در هنگام چرخ شدن گوشت ، روغن دهی چرخ از قسمت موتور ، تولید صدای بیش از اندازه در حین کارکرد ، خاموش روشن شدن دستگاه چرخ گوشت ، بلند شدن بوی دود از قسمت موتور ، روشن نشدن دستگاه چرخ گوشت نیز از گزینه های دیگری است که احتمال رویداد آنها وجود دارد .

تعمیر چرخ گوشت صنعتی در تهران شامل برند های نظیر چرخ گوشت چگا ، چرخ گوشت الکتروکار ، چرخ گوشت امگا ایتالیا ، چرخ گوشت mb و برند های دیگر می گردد ، تعمیر چرخ گوشت صنعتی شامل تعمیر چرخ گوشت تسمه ای ، تعمیرات چرخ گوشت گیربکسی ، تعمیر چرخ گوشت گیربکسی هالوشافت ، تعمیر چرخ گوشت خانگی می گردد ، امروزه چرخ گوشت صنعتی به سمت چرخ گوشت گیربکسی سوق یافته و به دلیل تولید صدای کمتر ، بازدهی بیشتر در ساعت ، توان موتوری بالا و زیبایی هر چه بیشتر گوشت های چرخ شده و تازه نگه داشتن بافت گوشت استفاده از چرخ گوشت گیربکسی رواج بیشتری یافته است این در حالی است که تعمیر چرخ گوشت صنعتی تسمه ای به نسبت تعمیرات چرخ گوشت صنعتی گیربکسی با هزینه های کمتری انجام می گردد اما به همین نسبت نیز تعمیرات چرخ گوشت ایستاده ی تسمه ای به نسبت چرخ گوشت گیربکسی بالاتر است در مجموع برای اینکه نیاز کمتری به تعمیرات چرخ گوشت احساس شود انتخاب چرخ گوشت گیربکسی تاثیر بسزایی در این روند خواهد داشت .

تعمیر چرخ گوشت صنعتی در تهران در تعمیرگاه حرفه ای توسط تعمیرکاران مجربی که سالها در این عرصه فعالیت داشته و شناخت کامل به سیستم چرخ گوشت صنعتی دارند صورت می پذیرد ، امتیاز تعمیرات چرخ گوشت در تراز ایران ، تمایز در تعمیرات حرفه ای چرخ گوشت ، گارانتی پس از تعمیر چرخ گوشت و نیز نمایندگی برند های معرفی شده است ، ترازایران نمایندگی رسمی چرخ گوشت الکتروکار ، نمایندگی چرخ گوشت امگا ایتالیا و مینروا و نیز نمایندگی رسمی چرخ گوشت چگا ، بر اساس اصول تایید شده توسط کارخانه ها تعمیرات چرخ گوشت را به انجام می رساند از طرفی تعمیرات ذکر شده توسط تعمیرکاران کارخانه صورت می گیرد و عیب یابی ، حل مشکل چرخ گوشت ها با علم روز و تکنولوژی برتر انجام می گیرد .

همانطور که اطلاع دارید تیغ و پنجره چرخ گوشت صنعتی به صورت اتومات استیل طراحی شده است و تیغ و پنجره در حین کارکرد چرخ گوشت به صورت اتومات یکدیگر را تیز نموده و در بازدهی بهتر چرخ گوشت تاثیر دارند ، گاهی البته این شرایط بسیار کم اتفاق می افتد دیگر تیغ و پنجره به دلیل حالت خوردگی ای که در حین کار طولانی مدت بیش از چند ماه در فشار کاری بالا به قدر کافی تیز نبوده و قادر به تیز نمودن یکدیگر نداشته و کند می شوند اینجا تعمیر تیغ و پنجره راه اول بوده و با تیز نمودن مجدد تیغ و پنجره می توان دوباره از انها استفاده نمود ، راه دوم نیز تعویض تیغ و پنجره ی چرخ گوشت است این در حالی انجام می گردد که تیغ و پنجره با دستگاه نیز تیز نشده و بازدهی پیش را نخواهد داشت ، توجه لازم را داشته باشید با تعویض تیغ و پنجره اگر نیاز به چرخ نمودن پیاز یا چربی دارید برای افزایش عمر تیغ و پنجره چرخ گوشت ، بهتر است که برای گوشت یک تیغ و پنجره ی جدا استفاده نمود و برای پیاز و چربی تیغ و پنجره ی دیگر را تهیه نماید تا در افزایش عمر و بازدهی بیشتر چرخ گوشت کمک نمایید .

برای تعمیرات چرخ گوشت صنعتی در تهران با خط ویژه ی چهار رقمی 0216123 تماس حاصل نمایید و با اطمینان خاطر از تعمیرات صورت گرفته و خدمات پس از تعمیرات بهره شوید .

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()