مجموع : 0 تومان
محصولی انتخاب نشده است
خلال کن و خرد کن میوه و سبزیجات براکس مدل MB300 Slicer Burax Model MB 300 13 روز و 18 ساعت و 9 دقیقه مانده قیمت : 15,500,000 (تومان) قیمت حراجی : 15,200,000 (تومان) چرخ گوشت تسمه ای 32 الکتروکار EC-09 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-09 13 روز و 18 ساعت و 9 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی 32 الکتروکار EC-10 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-10 13 روز و 18 ساعت و 9 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت تسمه ای ایستاده الکتروکار EC-16 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-16 13 روز و 18 ساعت و 9 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی 12 الکتروکار EC-17 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-17 13 روز و 18 ساعت و 9 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی 22 رومیزی الکتروکار EC-18 Meat grinder belt 22 Elektrokar EC-18 13 روز و 18 ساعت و 9 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی 32 الکتروکار EC-19 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-19 13 روز و 18 ساعت و 9 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی مبله الکتروکار EC-12 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-12 13 روز و 18 ساعت و 9 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی 12 رومیزی الکتروکار EC-13 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-13 13 روز و 18 ساعت و 9 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت الکتروکار ایستاده تسمه ای EC-15 Meat grinder belt 32 Elektrokar BC-15 13 روز و 18 ساعت و 9 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) کالباس بر ایتالیایی بیکرز سایز 300 BECKERS MEAT SLICER 300 13 روز و 18 ساعت و 9 دقیقه مانده قیمت : 14,820,000 (تومان) قیمت حراجی : 14,120,000 (تومان) چرخ گوشت الکتروکار گلویی طوقه روده استیل مدل EC-10 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-10 13 روز و 18 ساعت و 9 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت الکتروکار 22 رومیزی مدل EC-18 Meat grinder belt 22 Elektrokar EC-18 13 روز و 18 ساعت و 9 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت طرح امگا ایتالیا الکتروکار مدل EC-75 Meat grinder belt 32 Elektrokar EC-75 13 روز و 18 ساعت و 9 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت چگا 32 تمام استیل مدل CT100 Meat grinder belt 32 Chega ct-100 13 روز و 18 ساعت و 9 دقیقه مانده قیمت : 25,300,000 (تومان) قیمت حراجی : 24,035,000 (تومان) چرخ گوشت چگا 32 ایستاده مدل CS100 Meat grinder belt 32 Chega CS-100 13 روز و 18 ساعت و 9 دقیقه مانده قیمت : 25,300,000 (تومان) قیمت حراجی : 24,035,000 (تومان) چرخ گوشت چگا 32 ایستاده استیل مدل CS-100 Meat grinder belt 32 Chega ct-100 13 روز و 18 ساعت و 9 دقیقه مانده قیمت : 32,000,000 (تومان) قیمت حراجی : 30,400,000 (تومان) چرخ گوشت 42 چگا مدل C130 Meat grinder belt 42 Chega C130 13 روز و 18 ساعت و 9 دقیقه مانده قیمت : 38,000,000 (تومان) قیمت حراجی : 36,100,000 (تومان) آبمیوه گیری هلال دهانه 5 یک و نیم اسب مدل G100 Hella1 G100 13 روز و 18 ساعت و 9 دقیقه مانده قیمت : 4,950,000 (تومان) قیمت حراجی : 4,500,000 (تومان) آبمیوه گیری هلال دهانه 6 دو اسب مدل G60 Hellal G60 13 روز و 18 ساعت و 9 دقیقه مانده قیمت : 6,050,000 (تومان) قیمت حراجی : 5,600,000 (تومان) آبمیوه گیری هلال دهانه 7 دو و نیم اسب مدل G75 Hellal G75 13 روز و 18 ساعت و 9 دقیقه مانده قیمت : 6,250,000 (تومان) قیمت حراجی : 5,800,000 (تومان) آبمیوه گیری هلال دهانه 8 دو و نیم اسب G80 Hellal G80 13 روز و 18 ساعت و 9 دقیقه مانده قیمت : 6,250,000 (تومان) قیمت حراجی : 5,800,000 (تومان) چرخ گوشت ایستاده 10 اسب الکتروکار مدل EC-05 Electrocar Floor Meat Grinder EC-05 13 روز و 18 ساعت و 9 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت صنعتی 10 اسب الکتروکار مدل EC-06 Electrocar Floor Meat Grinder EC-06 13 روز و 18 ساعت و 9 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت چگا تمام استیل مدل C100 Chega Floor Meat Grinder C100 13 روز و 18 ساعت و 9 دقیقه مانده قیمت : 32,000,000 (تومان) قیمت حراجی : 30,400,000 (تومان) چرخ گوشت چگا الکتریک پارس مدل C130 Chega Floor Meat Grinder C130 13 روز و 18 ساعت و 9 دقیقه مانده قیمت : 47,300,000 (تومان) قیمت حراجی : 44,935,000 (تومان) چرخ گوشت چگا 42 15 اسب مدل C130-42 Chega Floor Meat Grinder C130-42 15hp 13 روز و 18 ساعت و 9 دقیقه مانده قیمت : 58,000,000 (تومان) قیمت حراجی : 55,100,000 (تومان) چرخ گوشت 2 اسب الکتروکار مدل EC-12 Electrokar Industrial Meat Grinder EC-12 13 روز و 18 ساعت و 9 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت EC-16 الکتروکار با قطعات استیل Electrocar Floor Meat Grinder EC-16 13 روز و 18 ساعت و 9 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت 3 اسب بخار الکتروکار مدل EC-16 Electrokar Industrial Meat Grinder EC-16 3Hp 13 روز و 18 ساعت و 9 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) آسیاب قهوه فاما مدل CS Fama Combo Coffee Grinder and Grater CS 13 روز و 18 ساعت و 9 دقیقه مانده قیمت : 14,800,000 (تومان) قیمت حراجی : 14,200,000 (تومان) چرخ گوشت گیربکسی الکتروکار مدل EC-08 Electrokar Industrial Meat Grinder EC-08 13 روز و 18 ساعت و 9 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت نیمه صنعتی الکتروکار مدل EC-76: Electrocar Industrial Meat Grinder EC-76 13 روز و 18 ساعت و 9 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) چرخ گوشت الکتروکار 12 مدل EC-13 Electrokar Table-Top Grinder EC-13 13 روز و 18 ساعت و 9 دقیقه مانده قیمت : 0 (تومان) قیمت حراجی : 0 (تومان) دستگاه آسیاب بست 1.5 کیلویی Best Industrial Table Top Mill 1.5 kg 13 روز و 18 ساعت و 9 دقیقه مانده قیمت : 5,005,000 (تومان) قیمت حراجی : 4,550,000 (تومان) آسیاب صنعتی 2.5 کیلویی بست مدل 2500A Best Industrial Table Top Mill 2500A 2.5 kg 13 روز و 18 ساعت و 9 دقیقه مانده قیمت : 5,720,000 (تومان) قیمت حراجی : 5,200,000 (تومان) آسیاب گهواره ای بست مدل 3500A Best Industrial Table Top Mill 3500A 3.5 kg 13 روز و 18 ساعت و 9 دقیقه مانده قیمت : 6,710,000 (تومان) قیمت حراجی : 6,100,000 (تومان) خمیر پهن کن برقی فیمار مدل FIM-42 Fimar Pizza Roller Machine FIM-42 13 روز و 18 ساعت و 9 دقیقه مانده قیمت : 26,100,000 (تومان) قیمت حراجی : 25,300,000 (تومان) آسیاب الاکلنگی بازار طلایی مدل 1 کیلویی Lion Steel Automatic Mill 1kg 13 روز و 18 ساعت و 9 دقیقه مانده قیمت : 4,000,000 (تومان) قیمت حراجی : 3,500,000 (تومان) دستگاه شربت سرد کن کوفریمل 3 مخزن مدل S3 Cofrimell Frozen Drink Machine S3 13 روز و 18 ساعت و 9 دقیقه مانده قیمت : 20,400,000 (تومان) قیمت حراجی : 19,500,000 (تومان)

تبیلیغات

Cofrimell Frozen Drink Machine S3

10 / 10
از 1 کاربر

دستگاه شربت سرد کن کوفریمل 3 مخزن مدل S3

مشخصات کلی

محصولات >> تجهیزات صنعتی >> دستگاه شربت سرد کن >>
کد کالا : 14560
قیمت : 20,400,000 (تومان)قیمت حراجی : 19,500,000 (تومان)

دستگاه شربت سرد کن کوفریمل 3 مخزن مدل S3 محصولی مشابه شربت سرد کن کوفریمل مدل M2 است. شربت ساز کوفریمل ساخته شده در شرکت ایتالیایی کوفریمل است؛ که بیش از 3 دهه در تولید کردن دستگاه شربت ساز تجربه دارد. قیمت دستگاه شربت سرد کن کوفریمل 3 مخزن، به علت داشتن مخزن بیشتر، از مدل های دو مخزن کوفریمل بیشتر است. این دستگاه شربت سرد کن دارای 3 مخزن است و هر مخزن 12 لیتر گنجایش دارد. جنس بدنه انواع دستگاه شربت سرد کن کوفریمل از استیل ضدزنگ و پلاستیک فشرده و مقاوم ساخته شده است. این جنس شربت سرد کن، نه تنها با کیفیت و مقاوم است بلکه به راحتی تمیز می شود. شما با خرید شربت سرد کن کوفریمل صاحب دستگاهی به وزن 41 کیلوگرم می شوید. مخزن دستگاه شربت سرد کن کوفریمل در برابر بسیاری از مواد پاک کننده، اسیدهای آلی و معدنی، روغن ها، محلول نمک های خنثی و الکل ها مقاوم است. مخزن شربت ساز کوفریمل بسیار انعطاف پذیر است و در برابر ضربه و خط و خش های فیزیکی مقاوم هستند.

دستگاه شربت سرد کن کوفریمل 3 مخزن مدل S3 در ابعاد 71×43×60 سانتیمتر به بازار عرضه شده است. علت بیشتر بودن قیمت دستگاه شربت سرد کن کوفریمل 3 مخزن نسبت به مدل های داخلی و خارجی موجود در بازار، کیفیت چشمگیر این محصول است. انواع دستگاه شربت سرد کن کوفریمل منبع انرژی خود را از برق تک فاز شهری تامین می کنند. جنس مخزن دستگاه شربت سرد کن کوفریمل از پلی کربنات شفاف است. پلی کربنات یکی از سخت ترین مواد شفافی است که به جای شیشه در صنعت استفاده می شود. یکی از خواص شایان توجه پلی کربنات، نداشتن انتقال حرارتی است. به این صورت که از هدر رفتن سرمای مخزن دستگاه شربت سرد کن کوفریمل جلوگیری میکند و مخزن، سرما را دیرتر از دست می دهد و خنکی شربت مدت طولانی تری در داخل مخزن حفظ می شود؛ در نتیجه فشار کمتری به دستگاه وارد و در مصرف برق صرفه جویی می شود. خرید شربت سرد کن کوفریمل از فروشگاه اسلایسر به دو روش آنلاین و حضوری امکان دارد.

مزایا:

جنس بدنه استیل ضدزنگ و پلاستیک فشرده و مقاوم

جنس مخزن پلی کربنات شفاف

مخزن با کیفیت و مقاوم در برابر مواد شیمیایی و خط و خش های فیزیکی

سه عدد مخزن و گنجایش 12 لیتری هر مخزن

صرفه جویی در انرژی

برق تک فاز شهری

محصولات مشاهده شده

محصولات مرتبط

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()